Kennis, netwerk en promotie. Dat is waar het allemaal om draait bij FEDA. Om daar concreet invulling aan te geven, werken we binnen FEDA met technologiegroepen. Deze technologiegroepen houden zich bezig met een actueel thema of een technologie binnen de sector aandrijftechniek. Door middel van de technologiegroepen delen FEDA leden kennis in de vorm van statistieken, events of netwerkwerkbijenkomsten en publicaties.

Technologiegroep Compressors

Compressoren die perslucht opwekken vormen een onmisbare schakel in het productieproces. Een trend is dat vooral in de food-en farmawereld, maar ook in de semiconductorsector steeds hogere eisen worden gesteld aan de persluchtkwaliteit. Perslucht wordt toegepast in vele sectoren van de industrie. Bijvoorbeeld voor de aandrijving van pneumatisch gereedschap in werkplaatsen tot en met proceslucht in de petrochemische-,farmaceutische- en de voedingsmiddelenindustrie.

De technologiegroep compressors komt 2 keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden de marktontwikkelingen op het gebied van compressors besproken en de statistieken van deze tak binnen de aandrijftechniek gedeeld.

Technologiegroep E&MMS

EMMS, oftewel Electrical & Mechanical Motion Solutions, houdt zich bezig met het volledige aandrijfsysteem omtrent een elektromotor. Elektromotoren worden veel gebruikt in de machinebouw, zoals de verpakkingsindustrie of bijvoorbeeld in rolbanden die gebruikt worden in de industrie en het bedrijfsleven. Elektromotorsystemen zijn rendabele, duurzame aandrijfsystemen en bepalen met circa 70% het belangrijkste elektriciteitsverbruik in de industrie. Op rendabele wijze is 20-30% energie-efficiency te realiseren met efficiëntere elektromotorsystemen. Met de focus op duurzame aandrijfsystemen kan de industriële gebruiker kostenbesparingen realiseren én de concurrentiekracht versterken.

Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen

Vertegenwoordigers van FEDA (technologiegroep EMMS), Holland Pomp Groep (HPG) en UNETO-VNI (vakgroep EMO) hebben een kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen opgestart. Dit netwerk wil de praktische kennis toegankelijk maken en de beschikbare technieken onder de aandacht brengen bij beïnvloeders en beslissers bij eindgebruikers. Zodoende raken industriële bedrijven beter bekend met de beschikbare efficiëntere technieken voor elektrische aandrijfsystemen. De technologiegroep komt twee keer per jaar bij elkaar waarin marktontwikkelingen worden besproken en statistieken gedeeld. Ook is deze technologiegroep verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een aantal technische leergangen die te vinden zijn in de webshop.

Technologiegroep Hydraulic solutions

Hydraulische aandrijftechniek gaat over grote krachten en nauwkeurige beweging. Door toepassing van intelligente vermogenselektronica nemen de mogelijkheden van hydrauliek steeds verder toe. Bij hydrauliek praten we over systemen zoals hydraulische aggregaten en manifolds, en over losse componenten zoals cilinders, pompen, motoren, schuiven en elektronica. Daarnaast zijn er toebehoren zoals filters en accumulatoren. Een belangrijke afzetmarkt is de mobiele sector als graafmachines, wielladers en kranen. De voor hydrauliek kenmerkende grote energiedichtheid en compacte afmetingen zorgen hier voor grote voordelen. Met behulp van robuuste elektronica speelt de branche in op de behoefte aan hogere prestaties, meer rendement, lagere emissies en extra bedieningsgemak.

Typische toepassingen van hydrauliek zijn:

  • Weg- en waterbouw: bruggen, sluizen, waterkeringen
  • Scheepvaart, bagger: hopperzuigerinstalaties, lieraandrijvingen
  • Offshore: deiningcompensatiesystemen, straddle carriers
  • Zware industrie: walsstraten, metaalpersen, kantbanken, schredders
  • Vrijetijdsindustrie: attracties voor kermissen en pretparken
  • Lucht- en ruimtevaart: motion systemen en testinstallaties

De technologiegroep hydraulic solutions komt een aantal keer per jaar bij elkaar en is verantwoordelijk voor de training Veilig werken met Hydrauliek, de Dutch Fluid Power Conference, een aantal technische leergangen en het ‘rode boekje’.

Technologiegroep Pneumatic solutions

Pneumatiek is een aandrijfdiscipline die werkt op basis van perslucht. Toepassingen en mogelijkheden van pneumatiek nemen dagelijks toe. Perslucht is eenvoudig te verkrijgen omdat lucht overal beschikbaar is, eenvoudig te transporteren omdat er gebruik wordt gemaakt van beweegzame slangen en is eenvoudig om op te slaan.

Perslucht kan gebruikt worden zonder brand- en explosiegevaar en geeft geen vervuiling bij lekken. Een verscheidenheid van takken binnen de industrie maakt gebruik van perslucht, maar vooral in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie, de elektronica- en automotive industrie komen we deze discipline veel tegen.

De technologiegroep Pneumatiek volgt de marktontwikkelingen op de voet, maar heeft ook de ambitie om marktleider te zijn op het gebied van technische ontwikkelingen. Technologie is hierbij geen doel op zich is maar een manier om voor elke toepassing de meest geschikte oplossing te bieden. De integratie van technologieën komt dan ook steeds vaker voor en de markt vraagt steeds meer om technici die thuis zijn in meerdere gebieden. De technologiegroep wil het toepassingsgebied promoten en zorgen dat het vakonderwijs adequaat op de markteisen inspeelt. Daarom komt de groep twee keer per jaar bij elkaar om te netwerken, statistieken te delen en op de hoogte te blijven van de Europese wet- en regelgeving.

Technologiegroep Robotics

De technologiegroep Robotics is nog in oprichting. Een eerste brainstormsessie heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2017.