Technologiegroep Robotics

De technologiegroep Robotics is nog in oprichting. Een eerste brainstormsessie heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2017.