Op deze pagina houdt FEDA voor haar leden de highlights bij van de adviezen rondom het coronavirus. Dit is een combinatie van algemene en branchespecifieke communicatie. De meest actuele informatie over het virus en wat je als werkgever kunt doen, is te vinden op de websites van het RIVM en VNO-NCW.

We kunnen ons voorstellen dat het noodpakket van de overheid en de gevolgen van de crisis veel vragen bij onze leden oproepen. Als brancheorganisatie willen we onze leden helpen waar we kunnen. Daarom hebben we een nieuw e-mailadres geopend waar je met vragen terecht kunt. Onze specialisten op bijvoorbeeld het gebied van arbeidsrecht of personeel staan voor je klaar.

FEDA-leden kunnen hun vragen e-mailen naar: corona@feda.nl

De coronacrisis heeft een flinke impact op het dagelijkse leven en treft vele sectoren. Ondanks de vele maatregelen van de overheid lijkt een recessie inmiddels onvermijdelijk. Maar hoe erg wordt de crisis? Wat betekent dit voor de werkloosheid en het consumentenvertrouwen?

Op de FEDA Business Intelligence (BI) Portal vind je de economische voorspellingen van Oxford Economics, de actuele Nevi PMI en andere actuele berichtgeving en documenten. Je leest laatste ontwikkelingen binnen de sector en welke belangrijke trends ontstaan.

Klik hier om naar de FEDA BI Portal te gaan (ledeninlog)

Klik hier voor meer informatie over de FEDA BI Portal
Op dit moment verandert onze wereld met de dag door het coronavirus. De impact op het bedrijfsleven is groot. Op de website van het KVK Coronaloket vind je veelgestelde vragen, de meest actuele regelingen en slimme tips. Het loket is ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren.

Klik hier voor de info van de KVK
VNO-NCW en MKB Nederland zetten in op een noodpakket voor ondernemers ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus. Het uitgangspunt is dat ondernemers zo min mogelijk (permanente) schade moeten ondervinden van de uitbraak van dit virus (dit is een externe omstandigheid die niet onder het normale ondernemersrisico valt).

Download hier meer informatie over het het lobby-Noodpakket Corona van VNO-NCW

Corona pakketten per scenario

Bekijk de toelichtende brief van VNO-NCW
Het is nu mogelijk om uitstel te vragen voor aanslagen en allerlei soorten belastingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld loonbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting. Maar ook aan de milieubelastingen, zoals energiebelasting, afvalstoffenbelasting en belasting op leidingwater

Klik hier voor informatie van de Rijksoverheid
Klik hier voor informatie van MKB.nl

AWVN heeft een speciale pagina met werkgeversinformatie over het coronavirus.

Bekijk de info van het AWVN

De KVK heeft veelgestelde ondernemersvragen over de gevolgen van het coronavirus gebundeld.

Klik hier om naar de KVK te gaan

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft het momenteel telefonisch erg druk door alle vragen. Het advies is om eerst deze website goed door te nemen, waar belangrijke onderwerpen verzameld zijn.

Klik hier om naar de RVO te gaan
Ook nu geldt nog steeds dezelfde privacywetgeving als bij andere ziektebeelden:

 • Medische gegevens mogen niet verwerkt worden.
 • Zelf testen mag niet.
 • Temperaturen mag alleen als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt.
Meer informatie hierover is te vinden op de site van de Authoriteit Persoonsgegevens.

Klik hier voor meer informatie
Het coronavirus kan gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw werknemers. U kunt zich voorbereiden op mogelijke bedrijfsrisco’s. Op deze pagina van de Kamer van Koophandel (het Ondernemersplein) leest u waar u rekening mee kunt houden. En bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om zaken te regelen.

Klik hier om naar de wegwijzer te gaan
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt de werktijdverkorting (WTV), deze is ingetrokken.
Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen.

Lees meer over deze nieuwe regeling op de KVK website

Hieronder staan enkele websites die meer uitleg geven over werktijdverkortingregeling (let op: deze is dus vervangen door de noodregeling).

Lees hier wat werktijdverkorting is en hoe je het regelt

Op de pagina's van deze overheidsinstellingen vind je meer informatie over werktijdverkorting.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegheid

De Rijksoverheid

Het UWV

Lees het artikel van Marco Veenstra over werktijdverkorting.

Het coronavirus en werktijdverkorting
In het kader van de coronacrisis verlengt de Belastingdienst de coulanceperiode voor het schriftelijk vastleggen van vaste arbeidscontracten. Werkgevers krijgen daar nu 3 maanden langer voor, tot 1 juli. Volgens de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans moeten werkgevers controleren of een arbeidscontract aan de administratieve eisen voor de lage WW-premie voldoet. Voor vaste contracten betaal je meestal de lage WW-premie, mits het geen oproepcontract is, het contract schriftelijk is vastgelegd en door werkgever en werknemer is ondertekend. Voor andere contracten geldt de hogere WW-premie.

Ook wordt de bepaling herzien die regelt dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten betalen als personeel meer dan 30% werkt bovenop de contracturen. De regeling zou anders nadelig kunnen uitvallen voor werkgevers die het extra druk hebben, zoals in supermarkten en de zorg, aldus de Belastingdienst.

Gebruik de WAB-checklist voor werkgevers
Social distancing

Door 'social distancing' heb je minder contact met anderen of houd je afstand tot anderen. Hierdoor is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Minder contact met elkaar betekent een tragere verspreiding van het virus. Hierdoor zijn minder mensen tegelijkertijd besmet en raken zorginstellingen niet overbelast.

Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: thuiswerken, gespreide werktijden als thuiswerken niet mogelijk is, thuisblijven met luchtwegklachten en het mijden van plekken waar veel mensen bij elkaar kunnen komen. Social distancing is een maatregel die deel uitmaakt van een van de scenario's om om te gaan met de verspreiding van het nieuwe coronavirus in ons land.

De regels van het RIVM zijn inmiddels breed bekend, bijvoorbeeld:
 • Blijf zoveel mogelijk thuis, werk thuis wanneer dat kan.
 • Was je handen regelmatig 20 seconden lang met water en zeep (bijvoorbeeld als je naar buiten gaat, als je weer terug komt of als je je neus hebt gesnoten).
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze daarna weg en was uw handen.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar.
 • Ga alleen naar buiten als dat nodig is: bijvoorbeeld voor werk wanneer je niet thuis kunt werken.
 • Schud geen handen.
 • Werknemers en werkgevers die last hebben van verkoudheidsklachten moeten thuisblijven.
Online vergaderen of events organiseren?

Gelukkig is er momenteel al veel digitaal mogelijk. Veel bedrijven wijken uit naar online tools als Microsoft Teams om toch te kunnen blijven vergaderen. Loop je tegen uitdagingen aan op dit gebied en wil je hierover advies? Speciaal voor FEDA-leden is het e-mailadres corona@feda.nl in het leven geroepen.

Maatregelen voor de werkvloer

Klik hier om naar VNO-NCW te gaan

Lees de brochure van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN
Stroomschema van ArboNed

Wanneer kan een medewerker ziek gemeld worden? ArboNed heeft hier een handig stroomschema voor gemaakt.

Bekijk het schema

Doe de gezondheidscheck van het RIVM

Het RIVM heeft een gezondheidscheck gemaakt die je kunt gebruiken als het erop lijkt dat een medewerker symptomen heeft.

Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de medewerker niet komen werken, of mag de bezoeker niet naar de afspraak/reservering komen. Het werk of het bezoek moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden.

 • Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Lees meer op de site van het RIVM
Betalingsproblemen door coronavirus? Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers:

Klik hier voor de info van de Belastingdienst
Sixfold heeft een live-tracking kaart gelanceerd waarop onder andere grenswachttijden zijn aangegeven. Met alle aangescherpte wet- en regelgeving lopen de wachttijden vaak snel op. Op deze kaart zijn de transitietijden van vrachtwagens door heel Europa te zien.

Klik hier om de kaart te zien

Klik hier voor meer uitleg (Engelstalig)
Een communicatiestrategie is in ‘normale tijden’ al van groot belang. Helemaal cruciaal wordt het wanneer crisisomstandigheden ons dwingen tot social distancing en thuiswerken. Dat kan leiden tot een veel grotere afstand tussen de onderneming, het management en medewerkers. Niet te vergeten de medewerkers onderling. De dagelijkse routine van direct contact op de werkplek valt immers grotendeels weg.

Interne communicatie kan gaan over de stand van zaken van de onderneming en verder praktische informatie over de nieuwe situatie. Wat betekent de coronacrisis voor jouw medewerkers, hoe kan je het beste thuiswerken, waarin kan jouw onderneming daarbij helpen, wat moet een medewerker doen als hij of zij ziek wordt, wat is de rol van de arboarts?

Daarnaast kan interne communicatie ook medewerkers gerust stellen en eenduidig informeren. Op internet circuleert allerlei informatie en dat geeft onrust en onduidelijkheid. Geef aan welke bronnen voor welke onderwerpen betrouwbaar zijn, licht de belangrijkste ontwikkelingen toe en geef aan wat het beleid is van jouw organisatie. Jouw medewerkers hebben behoefte aan heldere, relevante en exacte informatie.

Maak het persoonlijk. Zorg dat managers vaker dan de reguliere contactmomenten hun medewerkers spreken. Zorg bijvoorbeeld dat de directeur van jouw bedrijf, wellicht ben je dit zelf, af en toe zijn of haar gezicht laat zien. Bijvoorbeeld door een vlog op te nemen! Heb je een (sociaal) intranet? Stimuleer dan dat ook daar de gesprekken die normaliter bij het koffieapparaat worden gevoerd, weer een plek vinden. Ook over niet-werkgerelateerde onderwerpen.

Loop je tegen uitdagingen aan op dit gebied en wil je hierover advies? Speciaal voor FEDA-leden is het e-mailadres corona@feda.nl in het leven geroepen.
Het RIVM heeft een speciale pagina met vragen en antwoorden over het coronavirus.

Klik hier om naar het RIVM te gaan

Kijk voor actuele informatie (ook) altijd op bovenstaande pagina’s, aangezien deze frequenter worden geüpdate dan de website van FEDA.