18 april 2017

EUP LOT 11

EUP LOT 11 voor Elektromotoren

EG-Verordening 640/2009 geeft uitvoering aan de Europese Richtlijn ecodesign. Zij bevat voorschriften voor het ontwerp voor elektromotoren. De Verordening is op 23 juli 2009 gepubliceerd en op 12 augustus 2009 in werking getreden.

Wat zijn elektromotoren?

Een elektromotor is een apparaat dat elektrische energie omzet in mechanische energie. In de industrie wordt op grote schaal gebruik gemaakt van, voornamelijk 3-fase, motoren voor de aandrijving van pompen, compressoren, lopende banden, kranen en andere hijstoestellen, roerwerken in tanks, luchtverversingsinstallaties, verbrandingslucht- en rookgastransport e.d.

Voor welke apparaten gaan de voorschriften gelden?

Ecodesign-verordening 640/2009 is van toepassing op elektrische driefasige kooiankermotoren van 50 Hz of 50/60 Hz met vast toerental die:

  • 2 tot 6 polen,
  • een nominale spanning tot 1000 V en
  • een nominaal vermogen tussen 0,75 en 375 kW hebben,
  • en worden beoordeeld op basis van continubedrijf.

Veel elektromotoren zijn geïntegreerd in andere producten en worden niet afzonderlijk gebruikt. De bepalingen van deze Verordening zijn ook van toepassing op motoren die in andere producten zijn geïntegreerd.TERUG NAAR HET OVERZICHT