31 mei 2018

Filtratie – verjongingskuur voor hydrauliekolie

Marco van Boven is werkzaam bij CC Jensen en houdt regelmatig presentaties over de oorzaken en gevolgen van veroudering van hydrauliekolie. Hij geeft aan: “Bedrijven zijn geneigd om hun hydrauliekolie eens in de zoveel tijd volledig te vervangen, terwijl dit lang niet altijd nodig is. Sterker nog: door het verouderingsproces te vertragen is het mogelijk de hydrauliekolie in goede conditie te houden waarmee de levensduur een aantal maal kan worden verlengd.

Invloed van veroudering

‘In goede conditie houden’ betekent in principe dat de olie dezelfde samenstelling houdt als voorgeschreven. Deze samenstelling wordt in de operationele fase echter bedreigd door onder meer het opsouperen van additieven, het binnendringen van water, lucht en vuil (die als katalysator fungeren voor veroudering), het genereren van vuildeeltjes in het systeem door het schrapen van andere vuildeeltjes langs de wanden én de bedrijfsomstandigheden zoals hoge drukken en temperaturen.

Van Boven: “Door deze verschillende factoren veroudert de olie waarbij zuren en oxidatieproducten ontstaan zoals varnish en sludge. De gevolgen zijn enorm en variëren van het blokkeren van doorgangen, slecht functioneren van (regel-)kleppen, en het corroderen van systeemcomponenten, tot een verminderde smerende werking en versnelde slijtage. Door een verminderde smerende werking neemt vervolgens het energieverbruik toe terwijl het totaal van alle gevolgen de kans op onverwachte stilstand en bijbehorende onderhoudskosten verhoogt.”

Filtratie

Mogelijkheden om deze veroudering tegen te gaan, beginnen bij de inzet van een goed off-line filtersysteem dat in staat is om verouderingsproducten, zuren, water en (kleine) vaste vuildeeltjes uit de olie te verwijderen. Dit filter wordt ingezet naast een in-line filter dat in beginsel is gericht op het verwijderen van vooral de relatief grotere vuildeeltjes en onder invloed is van de systeemdynamiek. Van Boven: “Een juist gedimensioneerd off-line filtersysteem is daarbij in staat om de levensduur van de olie met en factor 4 tot 6 te verlengen. Tel uit je winst…”TERUG NAAR HET OVERZICHT