Geen categorie
24 april 2017

Handhaving Regeling afgedankte elektronische apparatuur

Eind vorig jaar heeft de overheid aangekondigd meer te handhaven op de ‘Regeling afgedankte elektronische apparatuur’. Bedrijven die elektrische of elektronische apparatuur in Nederland in de handel brengen, zijn in dit kader verplicht om deze producten terug te nemen en op een verantwoorde manier te verwerken wanneer zij tot ‘afval’ zijn verworden.

Nu zijn er echter uitzonderingen die niet onder deze regeling vallen. FEDA heeft dit eerder al eens uitgezocht en kwam toen in samenspraak met de overheid tot de conclusie dat dat deze regeling (tot 2018) niet van toepassing is op o.a.:

Apparatuur die specifiek is ontworpen en geïnstalleerd om deel uit te maken van andere apparatuur welke niet onder het toepassingsgebied van deze regeling valt, die haar functie alleen kan vervullen als zij deel uitmaakt van die andere apparatuur.

Deze uitzondering is van belang voor leveranciers van bijvoorbeeld elektromotoren die nooit zelfstandig kunnen werken zonder aanvullende applicatie en besturing.

Meer informatie

Klik hier voor een handig schema met voorbeelden en uitzonderingen op de regeling.

Klik hier voor een notitie over de reikwijdte van de regeling.

Vragen

Een gespecialiseerde helpdesk is te bereiken op afvalbeheer@rws.nl en elke werkdag van 9:00 – 12:00 op 088 7977102. Mocht de helpdesk vaststellen dat u aangemerkt wordt als producent in de regeling AEEA, dan kunt u twee dingen doen

  1. U kunt zich aansluiten bij één van de vijf collectieven. Het collectief voert dan een groot deel van de Richtlijn voor u uit en registreert u bij het Nationaal (W)EEE Register. De kosten hangen af van het collectief dat u kiest en hetgeen u op de markt zet.
  2. U kiest ervoor zelf uitvoering te geven aan alle verplichtingen van de AEEA-Richtlijn (en deze te kennen). In dat geval kunt u zich individueel registreren bij het Nationaal (W)EEE Register: www.nationaalweeeregister.nl. De kosten zijn maximaal €200,- per jaar.


TERUG NAAR HET OVERZICHT