20 februari 2016

Intelligente sensoren vergroten flexibiliteit en efficiëntie

Industrie 4.0 is praktisch niet te realiseren zónder sensoren. Het zijn immers deze miniatuur componenten die de gegevens verzamelen waarmee analyses zijn te maken en hiermee de basis vormen voor een groot aantal beslissingen. Zowel door mensen als besturingen. Daarbij kunnen sensoren steeds méér. Fabrikanten hebben de afgelopen jaren op diverse vlakken intelligentie en functionaliteit weten te integreren waarmee het aantal mogelijkheden sterk is toegenomen. Onder meer op het vlak van flexibiliteit, efficiëntie, veiligheid en onderhoud.

Kelvin Hagebeuk, product manager sensoren bij Sick: “De rol die sensoren kunnen spelen in een eindoplossing is in deze tijd relatief groot. Het is daarom voor zowel machine- en installatiebouwer áls zijn klant goed om af en toe eens een stapje naar achter te nemen, en het bijbehorende proces in zijn totaliteit te beschouwen. Kijk daarbij naar de punten in het proces waar sensoren een bijdrage kunnen leveren aan bijvoorbeeld het verbeteren van de efficiëntie en analyseer wat er vervolgens gebeurt in de volgende processtap. Er zijn inmiddels zóveel mogelijkheden op dat vlak dat het gewoon jammer is dat hiervan niet meer gebruik wordt gemaakt. Want niet alleen efficiëntie is een thema, ook voorspellend onderhoud staat of valt met de juiste gegevensverzameling terwijl traceerbaarheid in het kader van kwaliteitscontrole van essentieel belang is.”

Een belangrijke ontwikkeling in dat kader is dat diverse sensoren inmiddels voorzien zijn van de mogelijkheid om via I/O Link te communiceren. Dit betekent dat de componenten veel meer kunnen dan uitsluitend aangeven dat een bepaalde waarde is bereikt of dat een machineonderdeel of product wel of niet aanwezig is. De moderne generatie sensoren meet waarden en stuurt deze door, genereert een melding wanneer een sensor kapot is en is via I/O Link eenvoudig te parametriseren. Deze laatste eigenschap biedt onder andere voordelen bij het vervangen van de sensoren of het omstellen van een machine of installatie wanneer hierop een ander product moet worden gedraaid. Langdurige omsteltijden zijn zo te reduceren.

Kortom: door de diverse extra mogelijkheden zijn sensoren een belangrijke schakel geworden in de informatievoorziening én kunnen een bijdrage leveren aan het ontlasten van de hoofdbesturing. Hagebeuk: “Maar laat je niet overrompelen overrompelen door alle mogelijkheden. Blijf met beide benen op de grond staan, laat je adviseren door de juiste kennispartner te zoeken en doe aan deeloptimalisatie. De technische mogelijkheden zijn er.”TERUG NAAR HET OVERZICHT