12 maart 2016

Uitreiking Technische Leergang Elektromotoren

Op 10 maart jl. werd tijdens het ‘Motion & Drives’ event het eerste exemplaar van de ‘Technische Leergang Elektromotoren’ in ontvangst genomen door Beatrice Boots, directielid van Platform Bèta Techniek. Zij kreeg het boek uit handen van FEDA-voorzitter Rob Hommersen die zichtbaar trots was op het document.

De Technische Leergang Elektromotoren is het eindresultaat van een intensieve samenwerking tussen uitgeverijen Delta Press en MK Publishing, de auteur en verschillende leveranciers van elektromotoren. Tijdens de uitreiking benadrukte Hommersen hoe belangrijk het is om de actuele kennis over elektromotoren bij professionals, studenten en scholieren te verbeteren. Elektromotoren zijn op dit moment immers verantwoordelijk voor zo’n 70% van het wereldwijde gebruik van industriële elektrische energie. Om systemen waarin elektromotoren een rol spelen dan ook zo goed mogelijk te dimensioneren en te construeren, is kennis onontbeerlijk.

Beatrice Boots kon het belang van kennisoverdracht volmondig beamen en benadrukte daarbij hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan de theoretische onderbouwing van technieken en technologieën. Zij herkent dit onder meer uit haar functie als bestuurslid bij het Platform Bèta Techniek. Een platform dat – onder andere vanuit de overheid – streeft naar een verhoging van het aantal afgestudeerden aan een bètatechnische opleiding tot minimaal 40%.TERUG NAAR HET OVERZICHT