18 april 2017

W.E.E.E. Guideline

BEA-indicator

Een handreiking tot bepaling van de werkingssfeer van het besluit beheer electr (on)ische apparaten
(BEA) en de AEEA-richtlijn voor electr(on)ische apparaten.

De nieuwe wetgeving zoals vermeld in het Besluit en de Regeling BEHEER ELEKTRISCHE en ELEKTRONISCHE APPARATEN (BEA) is gecompliceerd. Valt een apparaat nu onder deze wetgeving of niet?

Daarom heeft de FEDA in nauwe samenwerking met de Vereniging FME-CWM en de NVMP gezamenlijk informatie opengesteld met wetteksten en praktische hulpmiddelen.Klik hier voor de specifieke FEDA informatie.

LET OP: deze informatie geeft een indicatie, zoals de titel reeds aanduidt. Uiteindelijk kan alleen het Ministerie van VROM, gebaseerd op o.a. de besluiten binnen de Europese Commissie finaal uitsluitsel geven. Via de link naar de BEA-Indicator treft u telkens de stand van informatie gebaseerd op de laatste (ontwerp) besluitvorming.

Raadpleeg de website regelmatig. Er zullen in de nabije toekomst veelvuldig verfijningen en wijzigingen plaatsvinden.TERUG NAAR HET OVERZICHT