Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Zorgen voor een goed arbobeleid


Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. In de Arbowet staat daarom dat iedere werkgever een arbobeleid moet hebben. Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan de gezondheid van uw medewerkers. Dit zorgt voor minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit.

Wat zijn arboregels?

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staan regels die zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Deze arboregels gelden voor alle plekken waar mensen werken. En gelden bijvoorbeeld ook voor stichtingen, flexwerkers en werknemers met een nulurencontract.

De arbowetgeving bestaat uit 3 niveaus:

  • Arbowet. Dit is de basis van de wet.
  • Arbobesluit. Dit is de uitwerking van de wet met regels voor werknemers en werkgevers.
  • Arboregeling. Hierin staan details over de voorschriften.

Wat is een arbobeleid?

Om de regels van de arbowetgeving te volgen, moet iedere werkgever een arbobeleid hebben. Het arbobeleid is alles dat u doet om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden.

Zo moet u de lichamelijke en psychosociale belasting van uw werknemers zo veel mogelijk voorkomen. En u moet letten op de veiligheid van apparatuur en bij werken met gevaarlijke stoffen. Zoals asbest.

Lees meer over arbeidsomstandigheden voor uw personeel.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Volgens de Arbowet moet elk bedrijf een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak (PvA) maken. Ook als u weinig personeel in dienst heeft.

In de RI&E omschrijft u met welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s uw werknemers te maken kunnen krijgen. In het plan van aanpak beschrijft u welke maatregelen u neemt om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan.

Lees meer over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Gebruik de hulpmiddelen van het Steunpunt RI&E

Het Steunpunt RI&E biedt informatie en hulpmiddelen voor het maken van een RI&E. Er zijn RI&E-instrumenten voor verschillende branches. Ook is er een algemene MKB RI&E.

PSA-beleid maken

U bent verplicht om beleid te maken tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Zo voorkomt u werkstress en (gezondheids)klachten bij uw werknemers. Dit is een onderdeel van de arbeidsomstandigheden.

U maakt het PSA-beleid op basis van de RI&E van uw bedrijf. In het plan van aanpak omschrijft u de maatregelen om PSA te voorkomen en verminderen.

Lees meer over het beleid maken tegen psychosociale arbeidsbelasting.

Inspectie van de RI&E

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert de RI&E. Is in uw bedrijf de RI&E niet op orde? Dan kan de Arbeidsinspectie maatregelen nemen en u een boete geven.

Preventiemedewerker aanwijzen

U moet minimaal één preventiemedewerker aanwijzen in uw bedrijf. Een preventiemedewerker helpt onder meer bij het uitvoeren van de arboregels en van de RI&E. 

Controleer uw arbobeleid

Wilt u weten of uw arbobeleid op orde is? Gebruik dan de Zelfinspectie ‘Gezond en veilig werken’ van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zo controleert u of u de arbeidsrisico’s kent en de juiste maatregelen neemt. Ook ontvangt u een lijst met acties en verbeteringen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Vul de Zelfinspectie ‘Gezond en veilig werken’ in.


Deze informatie is geplaatst door:
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid