INLOGGEN

Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling)


Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u krediet nodig? Lees wanneer u in aanmerking komt voor de GO-regeling.

Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u zakelijk krediet nodig? Met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) is het makkelijker om een banklening of bankgarantie te krijgen. De bank krijgt een 50% Staatsgarantie en loopt zo minder risico. U kunt met de GO-regeling minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen lenen. Vanwege de coronacrisis is er momenteel een ruimere regeling.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor garantie als u aan de voorwaarden van de GO-regeling voldoet:

 • U heeft een (middel)grote onderneming met substantiële activiteiten in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
 • Uw onderneming is in de kern gezond.
 • Uw onderneming heeft bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
 • U heeft alleen Fresh Money.
 • Uw onderneming heeft geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden of een verplichting of voornemen daartoe.
 • U vraagt de GO-regeling alleen voor financiering van eigen bedrijfsactiviteiten aan.

Verder behoort uw onderneming niet tot een van de volgende sectoren:

 • landbouw, visserij en aquacultuur (primaire agrarische sector). De GO-regeling is wel toegankelijk voor food- & agribedrijven actief in toelevering, verwerking en dienstverlening
 • onroerend goed, met uitzondering van bemiddeling, eigen gebruik en projectfinanciering
 • financiële sector, met uitzondering van bemiddeling en operationele lease
 • gezondheidszorg voor zover de onderneming een zorgaanbieder is die diensten verleent zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de garantieaanvraag voor GO of niet zelf doen. Uw financier die is aangesloten bij de GO-regeling moet de garantieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie over de aanvraagprocedure voor de GO-regeling leest u op de website van de RVO.

De GO-regeling is geopend tot 1 juli 2023, 17.00 uur.


Deze informatie is geplaatst door:
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)