INLOGGEN

Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Kennismigrant aannemen


Als u een kennismigrant van buiten de EU aanneemt moet u een visum en een verblijfsvergunning aanvragen. Lees meer

Als u een kennismigrant in dienst neemt van buiten de EU/Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, dan heeft hij waarschijnlijk een visum en/of een verblijfsvergunning nodig. En uw organisatie moet erkend referent zijn.

Wat is een kennismigrant?

Een kennismigrant (of een buitenlandse kenniswerker) is een hoog opgeleide immigrant die in Nederland komt wonen en werken. Bijvoorbeeld een:

  • arts in opleiding
  • (gast)docent
  • (wetenschappelijke) onderzoeker

Kennismigrant uit EU/EER of Zwitserland

Een kennismigrant uit de EU/EER of Zwitserland heeft geen visum, verblijfsvergunning of werkvergunning nodig om in Nederland te werken. Een geldig paspoort of identiteitsbewijs is wel verplicht.

Kennismigrant van buiten de EU/EER of Zwitserland

Voor een kennismigrant die niet uit de EU/EER of Zwitserland komt, moet u:

Erkenning en plichten als referent

Voor het aanvragen van een verblijfsvergunning moet uw bedrijf of organisatie erkend zijn als referent. U kunt erkenning aanvragen bij de IND. Als erkend referent heeft u een aantal wettelijke verplichtingen zoals een zorgplicht en een administratieplicht. De IND controleert of u zich aan deze plichten houdt. Houdt u zich hier niet aan dan kan de IND u een boete geven of bijvoorbeeld uw erkenning intrekken.

Belastingvrije vergoeding voor kennismigranten

Heeft uw kennismigrant een beschikking van de IND, dan kunt u de Belastingdienst toestemming vragen om de 30%-regeling te gebruiken. Met deze regeling kunt u de kennismigrant een onbelaste vergoeding geven voor bepaalde kosten. Kijk eerst of uw kennismigrant voldoet aan de voorwaarden voor de 30%-regeling.

Verblijfsvergunning personeel startups

Jonge bedrijven (startups) kunnen hoogopgeleid personeel uit het buitenland aannemen zonder erkend referent te zijn. U kunt een verblijfsvergunning voor essentieel startup personeel aanvragen. Dit is een proefproject dat stopt op 1 juni 2025.

Europese blauwe kaart

U kunt een kennismigrant aannemen met een Europese blauwe kaart. Een Europese blauwe kaart is een Europese werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide werknemers van buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. U hoeft geen erkend referent te zijn als u een werknemer met een Europese blauwe kaart aanneemt. Met deze verblijfsvergunning Europese blauwe kaart mag de werknemer zonder tewerkstellingsvergunning (twv) bij u werken.


Deze informatie is geplaatst door:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)