INLOGGEN

Welkom in de FEDA Kennisbank

Zoek of selecteer hieronder

Licentie verlenen


U bent eigenaar van een octrooi maar u wilt dat een andere partij het exploiteert. Of u wilt juist kennis gebruiken die door het octrooi van een ander is beschermd. Dan is een licentie de aangewezen oplossing.

Een octrooilicentie is een afspraak tussen de licentiegever (de octrooihouder) en de licentienemer. Met een licentie krijgt de licentienemer toestemming van de licentiegever om de uitvinding:

 • zelf te maken
 • en/of te verkopen
 • en/of toe te passen.

U kunt een licentie verlenen voor alles wat onder uw octrooi valt, of per land of per markt- en/of toepassingsgebied. Als tegenprestatie betaalt de licentienemer meestal een vergoeding (vast en/of variabel) aan de licentiegever.

2 octrooihouders kunnen elkaar licentie verlenen. Dit wordt vaak gebruikt wanneer beide uitvindingen in één product zijn verwerkt. Zo kunnen de 2 octrooihouders dat product elk vrij op de markt brengen. Zo'n onderling uitwisselen van licenties wordt 'cross-licensing' genoemd. Een voordeel van deze uitwisseling kan zijn dat een onderneming toegang krijgt tot nieuwe kennis.

Het is belangrijk de afspraken vast te leggen in een licentieovereenkomst. Lees meer over de inhoud van een licentieovereenkomst.

Soorten licenties

Er zijn veel verschillende soorten licenties zoals niet-exclusieve licenties, open licenties en exclusieve licenties. Lees meer over soorten licenties.

Voordelen van licenties verlenen

Een licentie biedt een licentiegever de kans extra winst uit zijn octrooi te halen. Andere voordelen zijn:

 • de licentiegever houdt blijvende zeggenschap over de uitvinding (wat niet zo is bij verkoop)
 • de licentiegever houdt de mogelijkheid om zijn eigen productie te combineren met licentiëring in andere landen of marktsegmenten
 • door een niet-exclusieve licentie te verlenen, is de licentiegever niet afhankelijk van één afnemer. Zo bereikt de uitvinding via verschillende kanalen de markt
 • open licenties zorgen ervoor dat aanbod en markt goed op elkaar aansluiten
 • door exclusieve licenties te verlenen, blijft de markt overzichtelijk

Nadelen van licenties verlenen

Licenties leggen de licentiegever ook beperkingen op. Bijvoorbeeld:

 • de reputatie van een product dat de licentienemer zelf ook aanbiedt, wordt afhankelijk van de kwaliteit die anderen leveren
 • licentienemer en licentiegever kunnen verschillende belangen hebben bij het handhaven van het octrooi
 • de licentiegever kan te afhankelijk worden van de resultaten van de licentienemers
 • de houder van een exclusieve licentie kan de uitvinding van de markt houden
 • Na verloop van jaren gaan de belangen van licentieverlener en licentienemer vaak uiteenlopen waardoor discussies ontstaan tussen de partijen.

Zelf aanbieden of zoeken naar licenties

U kunt uw octrooi zelf ter licentie aanbieden of zelf op zoek gaan naar licentiepartijen. 

U gaat zelf op zoek naar licenties

U kunt zelf op zoek gaan naar licentiepartijen, bijvoorbeeld in octrooidatabanken, via een kennismakelaar of een bemiddelingswebsite op internet.

U biedt uw octrooi ter licentiëring aan

U kunt uw octrooi ter licentie aanbieden via het Enterprise Europe Network (EEN) van RVO voor maatwerk-matchmaking in meer dan 60 landen.

Hoe biedt u uw octrooi(en) aan?

Heeft u één of meerdere octrooien die u ter licentiëring wilt aanbieden? Vul per octrooi een formulier Verklaring licentiebereidheid in. Dit vindt u op mijn.rvo.nl.

Direct regelen

In het Nederlands Octrooiregister kunt u zien welke gegevens bij ons bekend zijn. Om uw aanvraag te kunnen verwerken, moeten het octrooinummer en de ingevulde gegevens over de octrooihouder overeenkomen met de gegevens uit het Octrooiregister. Vermeld op het formulier met wie geïnteresseerden contact kunnen opnemen.

Belangrijk is dat de gegevens van de contactpersoon compleet zijn. Onderteken de verklaring met alle octrooihouders. Zonder deze handtekening(en) mogen wij uw octrooi niet opnemen in de digitale octrooidatabank voor maatwerk-matchmaking.

Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring naar:Octrooicentrum NederlandPostbus 103662501 HJ Den Haag

Wij zorgen ervoor dat uw octrooi wordt opgenomen in de databank.

U heeft een octrooiaanvraag ingediend

Heeft u een octrooiaanvraag ingediend voor het Nederlands grondgebied en is deze nog niet verleend? Dan kunt u wel alvast aangeven dat u uw octrooi wilt laten opnemen in de digitale octrooidatabank voor maatwerk-matchmaking.

Dit kan ook via het formulier Verklaring licentiebereidheid op mijn.rvo.nl. Volg hierbij de hierboven genoemde stappen. Omdat u nog geen octrooinummer heeft, vult u het aanvraagnummer in. Dit nummer vindt u in de bevestigingsbrief van uw octrooiaanvraag.

Direct regelen

In een eerdere fase (bijvoorbeeld bij het indienen van uw aanvraag) kunt u hier geen gebruik van maken. U moet namelijk een octrooi- of aanvraagnummer moet doorgeven. Pas na verlening van het octrooi is uw octrooi beschikbaar in de databank.

Als uw situatie wijzigt

Zijn uw contactgegevens veranderd? Of wilt u uw octrooi niet langer ter licentiëring aanbieden? Dan geeft u dit door met het formulier Verklaring licentiebereidheid. U vindt dit formulier op op mijn.rvo.nl. Voor het doorvoeren van de wijzigingen is een handtekening van de octrooihouder(s) nodig.

Direct regelen


Deze informatie is geplaatst door:
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland