Technologiegroep EMMS

Technologiegroep EMMS

EMMS, oftewel Electrical & Mechanical Motion Solutions, houdt zich bezig met het volledige aandrijfsysteem omtrent een elektromotor. Elektromotoren worden veel gebruikt in de machinebouw, zoals de verpakkingsindustrie of bijvoorbeeld in rolbanden die gebruikt worden in de industrie en het bedrijfsleven. Elektromotorsystemen zijn rendabele, duurzame aandrijfsystemen en bepalen met circa 70% het belangrijkste elektriciteitsverbruik in de industrie. Op rendabele wijze is 20-30% energie-efficiency te realiseren met efficiëntere elektromotorsystemen. Met de focus op duurzame aandrijfsystemen kan de industriële gebruiker kostenbesparingen realiseren én de concurrentiekracht versterken.

Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen

Vertegenwoordigers van FEDA (technologiegroep EMMS), Holland Pomp Groep (HPG) en UNETO-VNI (vakgroep EMO) hebben een kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen opgestart. Dit netwerk wil de praktische kennis toegankelijk maken en de beschikbare technieken onder de aandacht brengen bij beïnvloeders en beslissers bij eindgebruikers. Zodoende raken industriële bedrijven beter bekend met de beschikbare efficiëntere technieken voor elektrische aandrijfsystemen. De technologiegroep komt twee keer per jaar bij elkaar waarin marktontwikkelingen worden besproken en statistieken gedeeld. Ook is deze technologiegroep verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een aantal technische leergangen die te vinden zijn in de webshop.

Het bestuur EMMS bestaat uit:
Jolanda de Bie – ABI B.V.
Perry Eijhout – AXIS & Stuifmeel B.V.
Eddo Cammeraat – De Graaf Aandrijvingen B.V.
Harro Jansen – Festo B.V.
Berend Muis – Kolmer Elektromotoren B.V.