Enig resultaat

 • Technische Leergang – Hydrauliek

  In de aandrijf-, besturings- en regeltechniek neemt ‘hydrauliek’ een belangrijke plaats in. Met hydraulische aandrijftechniek zijn snelheden en krachten van lineaire en roterende bewegingen volledig onder controle te houden en zijn zeer nauwkeurige positie- en snelheidsregelingen mogelijk.

  Bij studenten, constructeurs, gebruikers en onderhoudstechnici bestaat een grote behoefte inzicht te krijgen in het boeiende vak van de hydrauliek. Dit blijkt uit het jarenlange succes van deze Technische Leergang, de eerste editie is uit 1989!

  Bestel deze publicatie op de website van onze uitgeefpartner MK Publishing.

  Bestel dit product
 • Technische Leergang – Askoppelingen

  Askoppelingen zijn belangrijke schakels in de aandrijfketen. Het zijn machineonderdelen die zorgen voor de verbinding tussen de verschillende componenten en onderdelen in de aandrijfketen.

  Het doel van deze leergang is om de lezer inzicht te geven in de samenhang van de verschillende onderdelen in aandrijfketens en de rol van de koppeling daarin en een idee te geven van de beschikbare uitvoeringsvormen, werkingsprincipes en toepassingsmogelijkheden van askoppelingen. Ook krijgt de lezer de vaardigheid om askoppelingen te selecteren en inzicht in aspecten als onderhoud, regelgeving (CE) en veiligheid.

  Bestel deze publicatie op de website van onze uitgeefpartner MK Publishing.

  Bestel dit product op de website van MK Publishing
 • Het Rode Boekje

  10,00

  In dit naslagwerk, ook wel ‘het rode boekje’ genoemd, staan de feiten omtrent hydraulische hoge druk injectie letsel op een rijtje. Daarnaast biedt dit naslagwerk een richtlijn over hoe om te gaan met hoge druk injectie verwondingen. Dit betreft de Nederlandstalige versie van het naslagwerk.

  Bestel deze publicatie via het servicebureau van FEDA.

  Koop Product
 • Technische Leergang – Hogedruk hydrauliek

  In deze Technische leergang worden alle aspecten die een rol spelen in hogedruk hydrauliek uitgelegd. Het gaat hierbij om drukken tussen de 700 en 2.000 bar. Vanuit de toepassingen wordt ingegaan op de verschillende componenten en hun functie in het systeem. Uiteraard wordt er aandacht besteed aan de verschillende typen pompen die in staat moeten zijn de gewenste volumestroom (l/min) tegen de hoge druk (bar of MPa) te leveren en aan de eigenschappen van de toe te passen hydraulische vloeistof.

  Bestel deze publicatie op de website van onze uitgeefpartner MK Publishing.

  Bestel dit product op de website van MK Publishing
 • Technical Instruction Hydraulics

  Hydraulic power transmission is one of the oldest forms of power transmission. Modern hydraulics are used to drive a wide range of machines. With the hydraulic technology control of speed, high forces and torques of lear and rotary movements in combination with highly accurate position and velocity control is possible. For manufacturers, users and service technicians of machines with hydraulic technology it is important to gain insight into the fascinating world of hydraulics.

  This Technical instruction is a translation and update of the 6-th edition of the Dutch version of Hydraulics. The first was published in 1989.

  You can order this publication in the webshop of our publishing partner MK Publishing.

  Bestel dit product op de website van MK Publishing
 • Het Rode Boekje Duitstalig

  10,00

  In dit naslagwerk, ook wel ‘het rode boekje’ genoemd, staan de feiten omtrent hydraulische hoge druk injectie letsel op een rijtje. Daarnaast biedt dit naslagwerk een richtlijn hoe om te gaan met hoge druk injectie verwondingen. Dit betreft de Duitstalige versie van het naslagwerk.

  Bestel deze publicatie via het servicebureau van FEDA.

  Koop Product
 • Technische Leergang – Persluchtcompressoren

  Perslucht wordt onder andere gebruikt om motoren, machines en gereedschappen aan te drijven (pneumatiek), onderdelen schoon te blazen, banden op te pompen, of als ademlucht voor de brandweer en, in de duiksport, voor duikers. Ook in de medische wereld wordt gebruik gemaakt van perslucht, zogenaamde medische perslucht, voor beademing of bijvoorbeeld voor de aandrijving van een tandartsboor.

  In deze Technische leergang worden de verschillende typen compressoren met regelingen voor een drukbereik van 4 tot 13 bar en de specifieke toepassingen behandeld. Ingegaan wordt op de natuurkundige achtergronden die een rol spelen bij het samenpersen van lucht. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan de conditionering van perslucht, onderhoud en monitoring van de installatie, veiligheid en regelgeving, Total Costs of Ownership en duurzaamheid.

  Bestel deze publicatie op de website van onze uitgeefpartner MK Publishing.

   

  Bestel dit product op de website van MK Publishing
 • Technische Leergang – Hydraulische systemen berekeningen

  Deze nieuwe volledig herziene druk sluit geheel aan bij de Technische leergang Hydrauliek (ISBN 9789462717732). Deze uitgave geeft ook toegang tot presentaties, video’s, animaties, rekenopgaven en een rekenprogramma.

  U krijgt een duidelijk inzicht in drukken, opbrengsten, pompmotorberekeningen, rendementen, warmteontwikkeling, componentkeuze en samenhang van de componenten in het gehele systeem. Daarnaast is dit boek uitgebreid met een hoofdstuk over drukopbouw en warmteontwikkeling bij pompregelingen en bij regelingen met proportionele stuurschuiven.

  Bestel deze publicatie op de website van onze uitgeefpartner MK Publishing.

   

  Bestel dit product op de website van MK Publishing
 • Technische Leergang – Filtertechniek voor de hydrauliek

  Deze leergang sluit naadloos aan op de leergang Hydrauliek. In deze leergang wordt ingegaan op begrippen en technieken die een rol spelen bij het schoon, droog en luchtvrij houden van de hydraulische vloeistof met als doel de inzet van een hydraulische aandrijving te garanderen en daarmee de uitvalkosten laag te houden.

  Bestel deze publicatie op de website van onze uitgeefpartner MK Publishing.

  Bestel dit product op de website van MK Publishing
 • Technische Leergang – Tandwielkasten

  In deze Technische leergang worden vanuit de aandrijftechniek de belangrijkste natuurkundige begrippen zoals vermogen, koppel en toerental behandeld evenals de basisprincipes van tandwieloverbrengingen. Vanuit deze basis worden de verschillende soorten tandwielkasten en specifieke eigenschappen en toepassingen uitgelegd.

  Bestel deze publicatie op de website van onze uitgeefpartner MK Publishing.

   

  Bestel dit product op de website van MK Publishing
 • Technische Leergang – Proportionaalhydrauliek

  In deze technische Leergang leert u de belangrijkste aspecten van de proportionaalhydrauliek en krijgt u inzicht in deze systemen waardoor u in de praktijk beter in staat bent proportionele hydraulische aandrijvingen te begrijpen en toe te passen en u gemakkelijker storingen kunt lokaliseren en oplossen.

  Bestel deze publicatie op de website van onze uitgeefpartner MK Publishing.

  Bestel dit product op de website van MK Publishing
 • Technische Leergang – Hydrauliek leidingtechniek

  Deze technische leergang biedt de lezer inzicht in de wereld van leidingwerk, slangen, koppelingen en appendages binnen het vakgebied van de hydraulische aandrijftechniek. Kennis hiervan is noodzakelijk om in de praktijk op een verantwoorde en veilige wijze met deze producten om te gaan.

  Bestel deze publicatie op de website van onze uitgeefpartner MK Publishing.

   

  Bestel dit product op de website van MK Publishing
 • Placeholder

  Technische Leergang – Elektromotoren

  Het doel van deze technische leergang is inzicht te geven in de wereld van de moderne en meest toegepaste industriële elektromotoren en aandrijvingen. Dit inzicht is noodzakelijk om in de praktijk op een verantwoorde en veilige manier met deze producten om te kunnen gaan.

  Bestel deze publicatie op de website van onze uitgeefpartner MK Publishing.

  Bestel dit product op de website van MK Publishing
 • Technische Leergang – Pneumatiek

  Met deze leergang krijgt u een idee van de toepassingen en werking van pneumatische systemen. Daarnaast biedt de leergang inzicht in het doel en de werking van de belangrijkste componenten en wordt er aandacht besteed aan schematechniek (functioneel denken).

  Bestel deze publicatie op de website van onze uitgeefpartner MK Publishing.

   

  Bestel dit product op de website van MK Publishing
 • Het Rode Boekje Engelstalig

  10,00

  In dit naslagwerk, ook wel ‘het rode boekje’ genoemd, staan de feiten omtrent hydraulische hoge druk injectie letsel op een rijtje. Daarnaast biedt dit naslagwerk een richtlijn over hoe om te gaan met hoge druk injectie verwondingen. Dit betreft de Engelstalige versie van het naslagwerk.

  Bestel deze publicatie via het servicebureau van FEDA.

  Koop Product
 • Het Rode Boekje Franstalig

  10,00

  In dit naslagwerk, ook wel ‘het rode boekje’ genoemd, staan de feiten omtrent hydraulische hoge druk injectie letsel op een rijtje. Daarnaast biedt dit naslagwerk een richtlijn over hoe om te gaan met hoge druk injectie verwondingen. Dit betreft de Franstalige versie van het naslagwerk.

  Bestel deze publicatie via het servicebureau van FEDA.

  Koop Product