Waarom word je lid?

Brancheorganisatie FEDA is hét ondernemersplatform in aandrijf- en automatiseringstechniek. Wij bieden onze leden een netwerk, informatie en inspiratie voor hun bedrijfsvoering, business en belangen. Kortom: FEDA will boost your business! Onder dit motto draagt FEDA bij aan het succes van ruim 150 leden in de wereld van aandrijf- en automatiseringstechniek. 

Meer weten over de voordelen van het lidmaatschap?

Lees hier verder

Wie kunnen er lid worden?

Alle Nederlandse bedrijven, organisaties en kennisinstellingen die actief zijn in of werken met de sector aandrijving en automatisering, kunnen lid worden van FEDA.

Hoe word je lid?

  1. Jouw aanvraag voor het FEDA lidmaatschap kan je indienen bij ons FEDA secretariaat door middel van het Aanvraagformulier lidmaatschap – 2024.  Je kunt ook bij het secretariaat de Toelatingscriteria opvragen (info@feda.nl).
  2. De aanvraag met deze gegevens wordt in het bestuur besproken waarna een besluit wordt genomen.
  3. De aanvrager ontvangt schriftelijke bevestiging van het genomen besluit.

Wat kost het om lid te zijn?

Basiscontributie, toeslag FTE en statistiekgroepen 2024  
Basiscontributie € 1.620,53
Nevenvestiging contributie € 903,76
   
Toeslag FTE:  
Klasse 1: 0 – 10 medewerkers  
Klasse 2: 11 – 25 medewerkers € 162,50
Klasse 3: 26 – 50 medewerkers € 313,87
Klasse 4: 51 – 100 medewerkers € 613,26
Klasse 5: > 100 medewerkers € 917,11
Klasse 6: > 250 medewerkers € 1.337,83
   
Statistiekdeelname op productgroepen (optioneel) € 286,20
Toegang tot Business Intelligence Portal € 0,00
Contributie per technologiegroep:  
– Air solutions € 0,00
– Hydraulic Solutions € 0,00
– Electrical Mechanical Motion Sol. € 0,00

De hierboven genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Hoe kan je opzeggen?

Je kunt je lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar opzeggen vóór 1 september van het lopende kalenderjaar. Dat geldt voor het FEDA Lidmaatschap, maar ook voor de aanvullende onderdelen zoals statistiek en nevenvestigingen. Meer informatie over het opzeggen van het FEDA lidmaatschap staat in Artikel 6 van de statuten.