Het verbinden van industriële Schakels

Een continue innoverende industrie is essentieel. Dat is niet alleen voor het economisch welzijn, maar ook voor onze dagelijkse manier van leven. Om die reden worden steeds meer ketens en processen met elkaar verbonden. Dat biedt ons natuurlijk allerlei voordelen. We kunnen efficiënter, effectiever en veiliger produceren.

Maar om dat te kunnen doen, moeten al die systemen wel perfect op elkaar afgestemd zijn. In deze complexere, digitale wereld, is de systeemintegrator de essentiële, verbindende schakel in de industrie.

Wat doet een systeemintegrator?

Systeemintegratoren hebben een belangrijke taak. Technologieën, vaardigheden en componenten die verschillende organisaties leveren, worden door systeemintegratoren tot een geheel gesmeed. Daarnaast hebben ze kennis in huis van de eisen, wensen en specifieke situatie van de eindgebruikers. Daarmee staat de systeemintegrator op het knooppunt van klant en technologische innovatie.

PROJECTGROEP SYSTEEMINTEGRATOREN

FEDA ontwikkelt met systeemintegratoren een platform waar zij kunnen laten zien welke waardevolle rol zij voor de industrie vervullen. We ondersteunen ze met een gezamenlijke visie op trends, businessmodellen, kwaliteit en standaarden. Samenwerking binnen dit netwerkplatform leidt tot initiatieven voor een economie die steeds meer van onze sector vraagt.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij een bedrijf dat (industriële) systemen ontwerpt en integreert, en wil je meedenken over de positionering van systeemintegratoren in de toekomst?

Meld je dan nu aan voor de projectgroep Systeemintegratoren van FEDA. We organiseren regelmatig werksessies, waarvoor we je zullen uitnodigen.