Kennis, netwerk en promotie. Dat is waar het allemaal om draait bij FEDA. Om daar concreet invulling aan te geven, werken we binnen FEDA met technologiegroepen. Deze technologiegroepen houden zich bezig met een actueel thema of een technologie binnen de sector aandrijftechniek. Door middel van de technologiegroepen delen FEDA leden kennis in de vorm van statistieken, events of netwerkwerkbijenkomsten en publicaties.

Technologiegroep Compressors

Technologiegroep EMMS

Technologiegroep Hydraulic solutions

Technologiegroep Pneumatic solutions

Technologiegroep Robotics