Brancheorganisatie FEDA is het ondernemersplatform in aandrijf- en automatiseringstechniek. Wij bieden onze leden een netwerk, informatie en inspiratie voor Bedrijfsvoering, Business en Belangen, kortom FEDA will boost your business. Onder dit motto draagt FEDA bij aan het bedrijfssucces van zo’n 150 leden in de wereld van aandrijf- en automatiseringstechniek. De FEDA leden bieden hier werkgelegenheid aan 30.000 werknemers en zij realiseren met hen een totale jaaromzet van ruim 4,3 miljard.

Wat doet FEDA voor haar leden:

  • Ontmoetingen faciliteren in de vorm van ledenevents en inhoudelijke conferenties. In de agenda op deze site vindt u meer informatie over de aankomende events zoals de Dutch Fluid Power & Transmission Conference, Ledenevents en WoTS.
  • Wij zoeken actieve samenwerking tussen publieke en politieke organisaties.
  • Wij dragen bij aan het opbouwen van sectorspecifieke leermiddelen.
  • Voor het onderwijs en opleidingen veld dragen wij bij aan een in- en doorstroom van goed gekwalificeerde vakkrachten in de sector.
  • Wij bieden inzicht in de markt door middel van het business intelligence programma.
  • Wij gaan de samenwerking aan met andere (branche)organisaties om inspiratie en informatie van buiten voor de leden toegankelijk te maken.

Organisatie FEDA

FEDA is de branchevereniging voor ondernemers in de sector aandrijf- en automatiseringstechniek. De vereniging wordt geleid door een bestuur en binnen de vereniging zijn verschillende technologiegroepen en commissies actief. De technologiegroepen houden zich bezig met actuele thema’s en technologieën met betrekking tot de branche. Deze thema’s komen terug in de FEDA events, publicaties en nieuwsberichten. Naast de technologiegroeppen kent FEDA ook een aantal commissies om de belangen van de ondernemers te kunnen behartigen bij het onderwijs, in de marketing en communicatie en de aan FEDA gelieerde beurs WoTS.

Wilt u deel uitmaken van FEDA? Klik dan hier voor meer informatie.