19 oktober 2017

KEEA Bijeenkomst Aandrijfsystemen 2017: trends in industrie – 19 oktober a.s.

Bijeenkomst Aandrijfsystemen 2017: trends in industrie

Wilt u op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van industriële trends in onderhoud en efficiency van aandrijvingen? Kom dan naar de bijeenkomst ‘Aandrijfsystemen 2017: trends in industrie’ op 19 oktober. Specialisten uit het vakgebied, waaronder technische dienstverleners, industriële bedrijven, leveranciers, fabrikanten en deskundigen van aandrijvingen informeren u over de volgende onderwerpen:

 • Wat zijn trends in de industrie als het gaat om onderhoud, productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid van productiemiddelen?
 • Hoe denken beslissers in de industrie over uitbesteding, toepassen van smart technology, en waar kunnen technische dienstverleners zich verbeteren?
 • Hoe zijn ‘smart’ en ‘predictive onderhoud’ in te zetten voor het verbeteren van de efficiency van aandrijfsystemen – machines, motoren, besturingen, pompen, ventilatoren, apparaten en transportsystemen?

In één middag is uw kennis helemaal up-to-date en u ontmoet collega’s uit verschillende sectoren.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door KEEA, het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen en UNETO-VNI. KEEA is een kennisnetwerk waarin RVO en brancheorganisaties FEDA, Holland Pomp Groep en UNETO-VNI samenwerken aan projecten om de efficiency van aandrijfsystemen te verhogen.

Voor wie?

De bijeenkomst is interessant voor directeuren, managers, projectleiders, technisch ontwerpers/constructeurs, inkopers, engineers uit de industrie (chemie, food, metaal, kunststof) en de sectoren toelevering, installatie, machinebouw en advies, en de overheid

 • Datum: Donderdag 19 oktober 2017
 • Tijd:  14.00 – 18.00u
 • Locatie: Fieldlab Campione, Ericssonstraat 2, 5121 ML Rijen
 • Kosten: geen

Aanmelden

Wilt u bij de bijeenkomst Aandrijfsystemen 2017 aanwezig zijn? Meld u dan snel aan, per email via event2017@keea.nl met vermelding van uw naam, bedrijf, en functie. Deelname is gratis.

No show-beleid

Bent u verhinderd? Tot twee dagen van tevoren kunt u zich kosteloos afmelden. In andere gevallen brengen wij u € 50,- onkosten in rekening.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Maarten van Werkhoven, tel. 023 5368090.

Programma

 • 13.30     Inloop, registratie
 • 14.00    Welkom en opening door Maarten van Werkhoven van KEEA
 • 14.10     Brancheverkenning Industrie UNETO-VNI, Mark de Graaf, USP-MC

Trends in industrie: dienstverlening en verduurzaming met aandrijftechnologie. Wat zijn trends in de industrie als het gaat om verduurzaming, uitbesteding, verlaging operationele kosten, ontwikkelen en toepassen van ‘Smart’ technologieën, en meer.

 • 15.30     Van ruwe data naar inzicht – Concepten voor maintenance service providers, Simon Jager, SemioticLab

Of het nu gaat om sensordata, besturingsgegevens of omgevingsomstandigheden; de inzet van machine-leertechnologie biedt real time informatie over de gezondheid en de prestaties van apparatuur. Ze verbeteren operationele betrouwbaarheid tegen lagere kosten voor industrie, OEM’s en serviceproviders.

 • 15.50     Pilot Smart Condition Monitoring Motors, Maurice Jilderda, Sitech Services

Toepassing van concept voor elektromotoren laat de mogelijkheden zien voor de gebruiker en de toeleverende industrie op het vlak van het verhogen van de up-time en het verlagen van operationele kosten en energieverbruik. Stappen naar predictive maintenance.

 • 16.10     Case Voorspellingsmodel: waar liggen knelpunten en oplossingen? Wil Dinnessen, Facta

Uitgewerkte cases voor aandrijvingen in de Metaal en Chemie waarbij het concept van klein naar groot toegepast wordt. Waar liggen valkuilen, hoe stapsgewijs te ontwikkelen, hoe kun je de samenwerking, dienstverlening organiseren, met welke KPI’s en meer.

 • 16.30     Uitvoering van Ecodesign in Machinebouw en Industrie, Carl Huijbregts, ILT – Inspectie Leefomgeving en Transport –

Wat betekenen de EU Richtlijnen voor de machinebouw en de industrie? Hoe vindt controle op nalevering plaats, wat zijn leerpunten, waar liggen verantwoordelijkheden in de markt?

 • 17.00     Demonstratie Fieldlab Proefopstelling, Paul van Kempen, WCM

Met de proefopstelling kunnen ‘slimme’ technieken op het gebied van metingen en gegevensanalyse getest worden, om onderhoud in de (proces)industrie 100% voorspelbaar te maken. Het onderzoek draagt bij om maintenance te transformeren van kostenpost naar industriële sleutel tot efficiency, duurzaamheid en veiligheid.

 • 17.30     Afsluiting, borrel
 • 18.00     Einde

 

 

TERUG NAAR HET OVERZICHT