13 juni 2017

CETOP Meeting Barcelona

Op 1 en 2 juni 2017 vond in Barcelona de jaarlijkse CETOP-meeting plaats. De CETOP is de Europese paraplu organisatie voor de hydrauliek en pneumatiek branche. Op donderdag vergaderden de marketing en economische commissie, de technische commissie en de opleidingscommissie. Op vrijdag vond de algemene vergadering plaats.

Arjan Coppens, ‘vice president’ marketing en communicatie, nam deel aan het overleg van de commissies Marketing en Economie. Aan de vergadering van de technische commissie nam Rob van den Brink deel en aan het opleidings- en algemene deel zowel Arjan als Rob.

CETOP 2017 FEDA

CETOP Marketing en economische commissie

Op het gebied van marketing was veel te melden omdat vorig jaar een image campagne is ingezet met een nieuwe website, flyers, directory en vele materialen ter ondersteuning. Deze zijn allemaal nog eens gepresenteerd en Marketing zal zich nu gaan richten op promotie van Technische zaken en Opleidingen.

De economische commissie is net gestart met een herziening van de statistiek wereldwijd en de definities. Dit samen met het International Statistics Committee. Uiteindelijk wil de commissie meer bezig zijn met trends en voorspellingen om uiteindelijk ook echt “Economics” te mogen heten. Het was een inspirerend overleg met goede discussies.

CETOP 2017 FEDA

CETOP Technische commissie

Binnen de technische commissie worden de conceptontwikkelingen op het gebied van regelgeving van bijvoorbeeld drukapparatuur, ecodesign en gebruik van materialen tegen het licht gehouden in relatie tot de consequenties voor de hydrauliek en pneumatiek. De CETOP neemt daar op basis van de input van de leden een standpunt over in en indien noodzakelijk wordt dit verwoord in een ‘position paper’ dat in Brussel wordt verwerkt. De ‘position papers’ zijn terug te vinden op de CETOP site. Een voorbeeld van een CETOP standpunt en aanzien van de Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED):

CETOP POSITION ON CLASSIFICATION OF FLUID WITH REGARD TO ARTICLE 13 OF THE PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE:
Hydraulic fluids that are classified in EN ISO 6743-4 “Lubricants, industrial oils and related products (Class L) – Classification – Part 4: Family H (Hydraulic systems)” do not meet the definitions given in Article 13, paragraph 1 (a) and are therefore not classified as ‘Group 1’ fluids. When using any hydraulic fluid, the user should always refer to the material safety data sheet (MSDS), taking into account PED Commission Guideline B-411 Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED): http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17201

CETOP 2017 FEDA

CETOP opleidingscommissie

De opleidingscommissie houdt zich bezig met vaststellen van aanbevelingen voor de organisatie en inhoud van (onderhouds-)opleidingen binnen de hydrauliek en pneumatiek. Met opleidingen die voldoen aan de CETOP aanbevelingen kunnen CETOP approved trainingcentrum aangesteld worden. In een groot aantal Europese landen zijn deze CETOP approved centra er al, en in ook in Nederland heeft de markt aangegeven behoefte te hebben aan een CETOP certificering. In Barcelona is afgesproken de certificering ook in Nederland uit te rollen waarbij de andere CETOP leden bereid zijn advies te geven.

Voor meer informatie: http://www.cetop.org/

CETOP Directory
Sinds april is ook de nieuwe CETOP Directory beschikbaar. Deze kan hier bekeken worden. De directory is beschikbaar als download, flipbook, maar ook als database. Daardoor kan er gemakkelijk gezocht worden op bedrijf of product, vanuit waar direct verder kunt lezen op de website van het bedrijf.TERUG NAAR HET OVERZICHT