16 juli 2019

FEDAnext: tijd voor een nieuwe keten- en klantgerichte strategie

Als industriële branchevereniging werd FEDA aanvankelijk gekenmerkt door een technologiegroep-gerichte structuur, gebaseerd op de expertise en werkwijze van FEDA-leden binnen specifieke technische sectoren. Dat deze traditionele aanpak haar langste tijd heeft gehad, is het gevolg van marktontwikkelingen, veranderingen in de waardeketen (de gewijzigde rol van distributeurs bijvoorbeeld) en technologische innovatie. Denk daarbij aan de snelle opmars van robotisering, Industrie 4.0, IIoT, Big Data en Artificial Intelligence (AI). Door dit actuele samenspel van factoren is momenteel sprake van een sterk toenemende vraag naar zowel het aanbieden van totaaloplossingen waarin verschillende technologieën worden geïntegreerd, als ‘Servitization’. Dit is het proces waarbij dienstverlening een steeds grotere rol krijgt in het businessmodel van technische ondernemingen. Service verandert daarbij van een ‘kostenpost’ in een professioneel middel om klanten beter van dienst te zijn en zo extra omzet te genereren. Als middelpunt van een veranderende markt onderkennen FEDA-leden de nieuwe uitdagingen en hebben op de ledenvergadering in december 2018 hun goedkeuring uitgesproken voor het verkennen van een nieuwe strategie: FEDAnext. Dit houdt in dat wordt gezocht naar het integreren van de bij de verschillende FEDA-leden aanwezige expertise, waarmee een aanzet wordt gevormd om te komen tot een gezamenlijke propositie (in wisselende samenstellingen) voor verschillende branches. Naar aanleiding hiervan is een werkgroep geformeerd, bestaande uit FEDA-leden uit verschillende technologiegroepen, die deze strategische verkenning gestalte gaat geven.

Marktverkenningen in volle gang
Twee studenten van Avans Hogeschool, te weten Sayfeddine Jaballah en Chris Willemse, hebben zich bij de werkgroep aangesloten en zijn al een aantal maanden volop bezig met het verrichten van marktverkenningen en het interviewen van bedrijven en andere brancheverenigingen. Voor verschillende sectoren zijn de eerste ketenanalyses uitgevoerd, waarbij gekeken werd en wordt naar de technologische ontwikkelingen en macro-economische voorspellingen. Daarnaast wordt voor een aantal branches ook een SWOT-analyse gemaakt. Naar aanleiding van de uitkomsten hiervan zal de werkgroep een aantal ‘veelbelovende focusbranches’ selecteren om die vervolgens nader te gaan onderzoeken. We willen bijvoorbeeld weten wat spelers binnen die branches bezighoudt, welke technieken ze in de toekomst willen inzetten en wat ze nodig hebben aan oplossingen en know-how om hun technologische en economische ambities te realiseren. Als dit in kaart is gebracht kunnen we hierop als FEDA met een gerichte propositie aansluiten. Momenteel bevat de ‘shortlist’ branches als agri, voedings- en genotmiddelen, verpakking, scheepsbouw, farma en utilities. De werkgroep zal aan de hand van de analyses ook een ‘Top 3’ samenstellen van branches waarin voor FEDA-leden de beste mogelijkheden voor commercieel succes zijn te vinden. Dit zowel voor de korte-, middellange- als lange termijn. Vervolgens wordt onderzocht hoe en in welk samenwerkingsverband van verschillende FEDA-leden deze kansen kunnen worden verzilverd. Belangrijk is dat de vraag/behoefte van de branche/klant hierbij primair centraal staat. Je zou dit ‘The Next Level’ in onze Business Intelligence service kunnen noemen. We zien het immers als een van de belangrijkste taken van FEDA om onze leden professioneel te ondersteunen en van significante informatie te voorzien, op basis waarvan zij de juiste beslissingen kunnen nemen en nieuwe, toekomstgerichte strategieën kunnen ontwikkelen. We kunnen ons voorstellen dat ook bedrijven die nog geen FEDA-lid zijn deze vernieuwende aanpak aanspreekt. Door zich bij FEDA aan te sluiten kunnen bedrijven gebruikmaken van ons Business Intelligence programma, samenwerkingsverbanden creëren en kennis delen met leden in gelijke en andere technologische sectoren. Bovendien kunnen ze profiteren van de grensverleggende mogelijkheden die ons FEDAnext programma binnen bereik gaat brengen. Bent u ook toe aan ‘The next level in organizing your business’ dan is het wellicht tijd om lid te worden van FEDA. Kijk op feda.nl voor meer informatie of stuur een e-mail naar info@feda.nl

Jo Jansen, Business Intelligence Specialist bij FEDATERUG NAAR HET OVERZICHT