14 december 2018

Complete keten vertegenwoordigd in Robotica project

Nu robots een betaalbaar en algemeen geaccepteerde oplossing in de industrie zijn, groeit de behoefte aan een platform waarbinnen de hele keten is vertegenwoordigd. Dus niet alleen de robotbouwers, maar ook specialisten op het vlak van bijvoorbeeld vision, grijpers en systeemintegratie. FEDA pikte deze behoefte op en presenteerde op de WoTS – in samenwerking met Team Rembrandts – het project ‘Robotica’.

De aanschaf van een robot is nooit een doel op zich, maar een middel om een bepaalde taak te vervullen. Dat betekent dat de gebruiker uiteindelijk niet alleen te maken heeft met de robotleverancier, maar ook met een omgeving waarin de robot moet functioneren, met grijpers, eventueel sensoren, dynamiek, communicatie, aansturing… Afhankelijk van de manier waarop deze vele aspecten op elkaar aansluiten, zal de oplossing meer of minder goed functioneren.

Vijf bedrijven en team Rembrandts

Bovenstaande geeft aan dat het meer dan ooit noodzakelijk is voor bedrijven in deze specifieke keten om samen te werken. Alleen dán is de markt op de juiste manier te bedienen. Om haar leden hierin te ondersteunen, zette FEDA het project ‘Robotica’ op. De bijbehorende projectgroep bestaat op dit moment uit vijf bedrijven – VSE Industrial Automation, Festo, ABI, Yaskawa en Astro Controls die samenwerken met team Rembrandts. De laatste is een non-profit organisatie uit Eindhoven waarin studenten van alle niveaus (MBO tot universiteit) in een wisselende samenstelling jaarlijks een robot bouwen in het kader van de FIRST Robotics Competition.

Projectcoördinator Anca Noordhoff: “Dit project is geïntroduceerd op de WoTS middels een officieel moment. Daarnaast zijn op alle beursdagen door de diverse projectleden presentaties gegeven over de gehele roboticaketen aan steeds weer een ander publiek en is kennis gedeeld met veel aansprekende voorbeelden. Stuk voor stuk sprankelend en inspirerend als ik de reacties van het publiek mag citeren. De studenten en leerlingen deden overigens niet onder voor hun professionele projectgenoten. Het is best bijzonder wanneer je een jongen van 15 vragen hoort beantwoorden vanuit het publiek met een kennis en bedachtzaamheid waar je ‘u’ tegen zegt.”

Aankomende maanden

De succesvolle introductie van het project Robotica maakte veel enthousiaste reacties los. De komende weken en maanden beloven dan ook interessant te worden met mogelijk nieuwe leden in het projectteam en het praktisch invullen van het programma voor de komende tijd.

Bedrijven die graag deel uit willen maken van dit het project ‘Robotica’ kunnen zich aanmelden via info@feda.nl.

Schakels in de keten

Om tot een goede robotoplossing is er meer nodig dan uitsluitend de robot en software. Het proces van de ontwikkeling van een dergelijke oplossing start met het inventariseren van de taak van de robot en de omgeving waarin hij moet functioneren.

Hieruit volgen onder meer de belastingen die hij moet aankunnen en de bijbehorende nauwkeurigheden, snelheden en versnellingen. Maar ook eventuele subsystemen zoals de juiste grijper of sensoren (veelal vision). Ten aanzien van de omgeving kunnen onder andere hygiëne of explosieveiligheid een rol spelen en is veiligheid in combinatie met wet- en regelgeving een vast thema. Zéker wanneer het gaat over de zogenaamde collaborative robots of kortweg: cobots.

Tot slot zal de robot moeten worden geïntegreerd in het betreffende proces. Als standaloneoplossing of juist in een bestaande lijn. Om hierin de juiste stappen te zetten is kennis nodig over bijvoorbeeld communicatieprotocollen, aansturing en integratie in overkoepelende besturingssystemen.

EIND KADERTERUG NAAR HET OVERZICHT