30 januari 2019

De Hydraulic Paradox – column uit Automation Magazine

In de laatste editie van Automation Magazine was onze Marco van Boven verantwoordelijk voor de column. Benieuwd naar de Hydraulic Paradox? Lees het hele verhaal hieronder:

 

Tijdens het laatste ledenevent van FEDA, in Nederland het ondernemersplatform voor aandrijf- en automatiseringstechniek, waren er vele interessante discussies, waarbij opviel dat een aantal ontwikkelingen binnen de wereld van Hydraulic Solutions opmerkelijk zijn. Is er sprake van een paradox?

 

De definitie van een paradox is een ogenschijnlijk tegenstrijdige situatie, die lijkt in te gaan tegen ons gevoel voor logica, onze verwachting of onze intuïtie. Deze paradox heeft geen betrekking op de actuele aandacht voor hydraulica in relatie tot de conversie naar andere aandrijftechnologieën. Het is een correcte conclusie dat er deels sprake is van erosie in de wereld van de hydraulica. De ontwikkeling van elektromechanische oplossingen heeft geresulteerd

dat hydraulica minder wordt toegepast voor een aantal applicaties zoals kranen of lieraandrijvingen. Anderzijds blijven fabrikanten van hydraulicacomponenten investeren in oplossingen die resulteren in hydraulische systemen met een hoger rendement al dan niet in combinatie met een hogere power density. Uit de gesprekken met vele bedrijven die actief zijn in een groot aantal marksegmenten blijkt dat hydraulica nog zeer actueel en levendig is. Maar toch rest de vraag waar het gevoel van een vermeende paradox vandaan komt. Om deze vraag te beantwoorden neem ik u mee naar het jaar 2011. De term Industry 4.0 vindt haar oorsprong op de Hannover Messe in Duitsland.

Binnen de wereld van Hydraulic Solutions bestaat er veel interesse in de mogelijkheden die Industry 4.0 kan bieden. Zo denken we aan de optimalisatie van systemen of het implementeren van nieuwe strategieën op het gebied van onderhoud. In het algemeen zijn er binnen Hydraulic Solutions 3 strategieën voor service en onderhoud: perodiek onderhoud, corrective maintenance en condition based maintenance. Voor een korte uiteenzetting van de strategieën maak ik dankbaar gebruik van een persoonlijke ervaring opgedaan met schoenen. Mijn vrouw is een goed voorbeeld van periodic maintenance. Zij koopt elke maand nieuwe schoenen, hetgeen resulteert in hoge kosten. De motivatie is gelegen in het feit dat zij niet het risico wil lopen dat haar schoenen kapotgaan. Dus corrective maintenance is geen goede strategie, het resulteert tot ongemak omdat het kapot gaan van een schoen altijd op een onverwacht tijdstip zal plaatsvinden. Ook in de industrie bespeur ik veelal dat onderhoud periodiek wordt uitgevoerd. Door het introduceren van condition based maintenance kunnen bedrijven veel geld besparen door op het juiste moment tot onderhoud over te gaan. Een voorbeeld is hydraulicaolie,in plaats van deze op een vast aantal uren te vervangen is veelal de wens aanwezig om de olie langer te gebruiken. Dit resulteert in lagere onderhoudskosten en verminderde belasting van het milieu door het reduceren van afval. De Hydraulic Paradox is gelegen in het feit dat veelal de wens bestaat om Industry 4.0 toe te passen, bijvoorbeeld voor een condition based maintenance strategie, echter veelal ontbreekt de basiskennis om deze strategie in te voeren. Moderne sensoren kunnen veel parameters meten. Hierbij kunnen wij denken aan trillingen, kleine vuildeeltjes, de snelheid waarmee een olie veroudert, kortom er zijn prachtige producten voorhanden om data te produceren. Echter de validatie van de data en de trendanalyse resulteert vaak tot vele vragen in de praktijk. Wanneer moet men overgaan tot bepaalde acties, is er voldoende kennis om op een hoger niveau te

begrijpen wat er in een systeem of olie gebeurt? Voor het jaar 2019 heeft de FEDA het initiatief geïnitieerd voor het schrijven van een nieuwe Technische Leergang met als doel om kennis te delen inzake Industry 4.0 en condition monitoring. Dit jaar zal FEDA, samen met haar partner Vereniging Platform Hydrauliek, wederom een Dutch Fluid Power Transmission Conference organiseren. Het conceptthema voor dit symposium in 2019 is Intelligente Hydraulische Aandrijftechniek. De Hydraulic Paradox is, bezien vanuit de geplande activiteiten binnen FEDA, zeker oplosbaar.

 

Marco van Boven

Voorzitter Technologiegroep Hydraulic Solutions FEDA

(Area Sales Manager CC Jensen)

www.feda.nlTERUG NAAR HET OVERZICHT