6 oktober 2017

FEDA als baken naar de ‘always connected’ wereld

Als je een taxichauffeur, bankman, hotelmanager of winkelier tien jaar terug had verteld dat een app op een telefoontje hun business serieus zou gaan bedreigen, zouden ze je vierkant hebben uitgelachen. We weten inmiddels dat de voorspelling is uitgekomen en ook dat dit nog maar het begin is van de nieuwe ‘digitale revolutie’. Want er komt nog veel meer op ons af. De zelfrijdende elektrische auto bijvoorbeeld. Die is er in theorie nu al en zal – als deze is uitontwikkeld – het eigen autobezit grotendeels overbodig gaan maken. Wat zal dat met de autoverkopen gaan doen? Niet voor niets struikelen autofabrikanten over elkaar heen om intelligente elektrische auto’s te ontwikkelen.
Als bedrijven de ‘digitale signalen’ negeren, gaan ze het echt lastig krijgen. Straks – of in feite nu al – is internet naast water en elektra een basisbehoefte en zal alles en iedereen in de nabije toekomst altijd online zijn. En dan hebben we het niet alleen over onze smartphones, maar over machines, installaties, auto’s, treinen, huizen, complete fabrieken en alles dat daar
aan apparatuur in staat. De grote vraag is natuurlijk hoe u de transitie naar een always connected wereld in goede banen
kunt leiden. Hoe koppel je een machine aan internet? Welke interfaces (en protocollen) heb je daarvoor nodig? Wat haal je van het wereldwijde web af en hoe gebruik je dat bijvoorbeeld voor je eigen marketing en communicatie? Hoe zit het met de veiligheid? Als FEDA hebben we de knowhow en de ervaring om onze leden bij de transitie naar een digitale wereld te begeleiden. Dat is ook de kracht van onze organisatie en die van Atrium groep, waarbinnen veel verschillende disciplines en qua aard en omvang variërende bedrijven en specialisten zijn verenigd.

Heel belangrijk en leerzaam is het ook om te zien hoe onze leden met Industrie 4.0 en IIoT omgaan. Daarbij blijkt dat dit vooral fenomenen zijn die in eerste instantie op organisatorisch niveau spelen. Welke impact heeft dit op de werkende mens? Op het bedrijf? Op de branche? Door digitale koppelingen komen gegevens beschikbaar die waardevolle informatie opleveren. Big data speelt hierin een cruciale rol. Maar het hangt van de binnen een organisatie aanwezige kennis en middelen af wat je met die gegevens kunt doen. Optimaliseren van de logistieke keten bijvoorbeeld, maar ook het stroomlijnen van technisch onderhoud. Dit laatste door via data-acquisitie de werkelijke conditie van productiemiddelen te monitoren, zodat je precies op het juiste moment kunt ingrijpen. Daarmee kun je service-intervallen verlengen en storingen voorkomen, resulterend in een hogere productie en lagere TCO. Ook op marketingvlak kan big data een wereld van verschil maken. Via digitale koppelingen kun je bovendien knowhow borgen. Expertise hoeft niet langer on the spot aanwezig te zijn. Want met augmented reality en digitale (video)ondersteuning maakt het niet meer uit waar de expert zit. Digitalisering zal dus ook een oplossing kunnen bieden voor het gebrek aan ervaren technici, dat steeds nijpender aan het worden is.

FEDA heeft Business Intelligence-expertise in eigen huis en creëert daarmee een sterke toegevoegde waarde voor haar leden. Maar ook door het contact tussen de leden onderling kan de overstap naar een digitale always connected wereld sneller en soepeler verlopen. Hoe u aandrijvingen moet verkopen, hoeven we u niet uit te leggen, maar hoe andere bedrijven omgaan met Industrie 4.0 en IIoT, dát is een onderwerp dat straks wel eens het verschil kan gaan maken tussen gezond doorgroeien of ten dode opgeschreven zijn. Hoe u dit laatste kunt voorkomen? Door u aan te sluiten bij een netwerk waarbij de interactie omtrent dit onderwerp hoog op de agenda staat. Dus bent u nog geen FEDA-lid, word het dan snel, zodat u actief kunt meepraten en denken met gelijkgestemde bedrijven. Laat u door FEDA inspireren, zodat we samen kunnen werken aan een gezonde toekomst voor u en onze leden.TERUG NAAR HET OVERZICHT