10 december 2019

“FEDA is en wordt door een enthousiast team heel erg goed op de kaart gezet!”

 Twee scheidende bestuursleden blikken terug en kijken vooruit:

Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op 11 december a.s. in Eindhoven staan belangrijke veranderingen in het FEDA bestuur op de agenda. Er wordt een nieuwe voorzitter gekozen als opvolger van Rob Hommersen en ook stopt Piet Tak ermee die veertien jaar bestuurslid is geweest.

 

Beide mannen hebben een belangrijke stempel gedrukt op de ontwikkeling van FEDA die in 2001 is ontstaan uit het samengaan van de VVA en de FHP. In 2006 sloot de GTA zich hierbij aan en even later ook Neratrans en VIP. Piet Tak kwam eind 2005 in het bestuur en werd een jaar later penningmeester, welke taak eerder dit jaar al is overgenomen door Ron Verleun. Rob Hommersen werd in 2013 gekozen tot voorzitter, speelde samen met Piet een belangrijke rol bij de overstap naar Atrium groep en zorgde er met zijn bestuur en het FEDA-team voor dat FEDA zich met ‘producten en services’ als FEDA Next en Business Intelligence (BI) kon ontwikkelen tot een dynamische en eigentijdse branchevereniging.

Rob Hommersen

Toegevoegde waarde

“De eerste jaren is veel energie gestoken in het samensmelten van vijf aparte verenigingen tot een harmonieuze FEDA,” aldus Piet Tak. “Aanvankelijk zag je de verschillende disciplines terug in de secties en later in de Technologiegroepen. Maar analoog aan de technologische integraties ontwikkelde FEDA zich meer en meer als geïntegreerd platform waarin verschillende disciplines nauwer gingen samenwerken. Van productverkopers transformeerden veel FEDA-leden langzaam maar zeker naar aanbieders van integrale oplossingen. Klanten en systeemintegratoren gingen nauwer samenwerken en ook FEDA-leden zijn onderling vaker samen bezig. Het is leuk om aan de ontwikkeling van die synergie te hebben mogen bijdragen.”

“Belangrijk is dat we als FEDA toegevoegde waarde blijven leveren,” benadrukt Rob Hommersen. “Er moet dynamiek in de markt ontstaan en daarin speelt FEDA een belangrijke rol. Wat ooit begon als club van mensen die netwerkten en een beurs gingen organiseren, groeide uit tot een actieve branchevereniging die inmiddels events organiseert en geavanceerde services levert zoals het genereren van stuurcijfers in het kader van het BI-programma. Wat ik echter jammer blijf vinden is dat het nog steeds moeilijk is om mensen bereid te vinden om in de organisatie te participeren, al gaat dat de laatste tijd wel wat beter. Dit is belangrijk, want door participatie stijgt de betrokkenheid en ontstaan er makkelijker nieuwe platforms waardoor de backbone van FEDA sterker wordt.”

Piet Tak

Connected industry

“Het arbeidsethos verandert, het accent in de techniek komt meer op software te liggen en activiteiten worden internationaler,” aldus Piet Tak over een paar actuele ontwikkelingen. “Men wil geen zestig uur in de week meer werken, we hebben steeds meer techneuten met verstand van digitalisering, software en IT nodig, terwijl ook kleinere bedrijven internationaler opereren. Dat vereist een andere kijk op werk, maar ook op marketing. 90% van de FEDA-leden heeft minder dan 35 medewerkers en grote behoefte aan benchmarking en bredere contacten. Ook onze scope als branchevereniging moet dus ruimer, wat eerder al heeft geleid tot de stap om samen de WoTS te organiseren. Technologie, maar ook markten groeien steeds meer naar elkaar toe en dat zou met het onderwijs ook moeten. Die band moeten we als FEDA blijven versterken. Als bestuurslid heb ik hieraan altijd met veel plezier en enthousiasme meegewerkt en hoop en verwacht dat het nieuwe bestuur het stokje met evenveel enthousiasme zal overnemen.”

“Mee eens,” bevestigt Rob Hommersen. “FEDA-leden worden steeds meer de technologische ‘spin in het web’. Aandrijftechniek is vaak de kern die wordt omgeven door intelligente automatiserings- en communicatietechnologie. Dat vereist een toenemende mate van integratie wat een grotere focus op samenwerking legt. Ik zie FEDA in de toekomst vooral meer samenwerken met andere disciplines en andere brancheverenigingen, waardoor ook een zinvol groeipad ontstaat. De rol van de keten zal toenemen en spelers daarin zullen meer verbonden worden. Ik wens het vernieuwde FEDA bestuur een mooie, interessante en succesvolle ‘connected toekomst’.”

 TERUG NAAR HET OVERZICHT