11 mei 2017

FEDA Ledenevenement

Hoe neemt u beslissingen op basis van de feiten?
FEDA’s ledenevent over business intelligence

9 mei 2017 stond het ledenevent van FEDA in het teken van business intelligence. Het event startte met een plenaire presentatie door Kuno Huisman. Naast Director and Head of Business Change and Decision Support bij ASML is hij binnen de universiteit van Tilburg ook actief met onderzoek naar de invloed die factoren als concurrentie, dynamiek en onzekerheid hebben op het investerings- en innovatiegedrag van een bedrijf.

Kuno startte met een korte introductie van ASML en het economische landschap omtrent de productie van chips. Vervolgens ging hij dieper in op de methode om te komen tot een goede beslissing. Aan de hand van opwarmertjes en puzzels met uiteraard de nodige instinkers werden de FEDA leden bekend gemaakt met de methode. Een methode die bestaat uit zes schakels waar business intelligence er één van is. Een belangrijk leerpunt dat Kuno ons meegaf was dat de kwaliteit van de beslissing niet afhankelijk is van het resultaat van de beslissing, maar van de zwakste schakel in de methode. De presentatie met daarin de ‘beslissingsmethode’ is gedeeld met de aanwezigen.

Na deze plenaire sessies gingen de FEDA leden uiteen in subgroepen om te brainstormen over de behoeftes op het gebied van business intelligence. FEDA gaat daar vanaf dit jaar invulling aan geven door middel van een business intelligence dashboard. De FEDA ledenevents vinden twee keer per jaar plaats en worden gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering. Deze keer vond het event plaats in Fort Altena, zodat de leden ook in de gelegenheid waren om de Maritime Industry beurs in Gorinchem te bezoeken. Het volgende ledenevent vindt plaats op 14 december 2017. Meer informatie over deze aankomende bijeenkomst vindt u t.z.t. in de agenda.TERUG NAAR HET OVERZICHT