27 maart 2018

FEDA lid in de spotlight: WK Hydraulics

WK Hydraulics gelooft in samenwerken en nauwe contacten met de klant

Met Nautiservo als basis heeft het in Barendrecht gevestigde WK Hydraulics ruim 39 jaar ervaring op het vlak van hydrauliek. Het bedrijf richt zich daarbij hoofdzakelijk op het leveren van totaaloplossingen in de industrie en scheepsbouw; bijvoorbeeld lieren met bijbehorende aandrijving. Managing director Peter Kok geeft aan dat de toekomst echter een ander beeld zal tonen. De markt van hydrauliek staat namelijk om verschillende redenen onder druk en vraagt creativiteit en flexibiliteit om hierin te kunnen overleven.

De hydraulische systemen van WK Hydraulics zijn onder te verdelen in vier categorieën. Een belangrijke tak vormen de aandrijvingen voor lieren en kranen voor de scheepsbouw, offshore, baggervaart en industrie. Daarnaast heeft WK stuurmachines voor (super)jachten en sleep- en werkschepen en towing pins als eigen producten. Een vierde tak betreft specifieke toepassingen en onderhoud voor de steen- en betonindustrie.

Nauwe relatie met klanten

De sterkte van het bedrijf ligt duidelijk in de levering van totaaloplossingen en de manier waarop deze tot stand komen. Peter Kok: “We ontwikkelen en bouwen de oplossingen in eigen huis, maar vooral in nauw overleg met de klant. Die kent precies de condities waaronder een systeem moet werken en wij zijn de specialisten die hieraan invulling geven. Door geen losse componenten maar complete oplossingen te leveren zijn we in staat de toegepaste techniek, afstemming en verantwoordelijkheid in één hand te houden. Dit is nodig om klanten daadwerkelijk te kunnen ontzorgen.”

KW Hydraulics maakt het plaatje compleet door ook het specialistische onderhoud aan te bieden dat noodzakelijk is om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van hydraulische systemen te handhaven. Hiervoor beschikt het bedrijf onder andere over monitoringapparatuur waarmee de conditie van de hydraulische olie in de gaten wordt gehouden en spoelunits (tot 1.400 l/min) om systemen te kunnen spoelen.

Hydrauliekmarkt onder druk

De komende jaren verwacht Peter Kok de nodige veranderingen in juist de hydraulische markt. In een kort geleden gehouden presentatie onder leden van de technologiegroep Hydraulic Solutions, gaf hij onder andere aan dat hydraulische aandrijvingen grote concurrentie ondervinden van elektrische en hybride aandrijvingen. Hiermee wordt het speelveld kleiner, hetgeen zeker gevolgen zal hebben voor de aanbieders in deze markt.

“Hydrauliek zal nooit helemaal verdwijnen”, geeft Peter Kok aan. “Maar het zal meer en meer worden ingezet voor de toepassingen waarvoor echt geen ander alternatief is. Dus daar waar hoge krachten en dito koppels bij eventueel lage toerentallen aan de orde zijn. We komen dan uit bij de high-end toepassingen waarvoor veel kennis nodig is om deze te realiseren. En dan zijn we nog niet helemaal klaar: hydraulische systemen zonder geïntegreerd besturingssysteem zullen een steeds grotere zeldzaamheid worden, wat betekent dat hydrauliekbedrijven zich zéker moeten verdiepen in deze materie – besturingstechniek, automatisering en kennis van elektrische en hybride aandrijvingen – willen ze mee kunnen blijven doen.”

Een oplossing ligt wat hem betreft deels in samenwerken met andere partijen. “Als klein bedrijf heb je het voordeel dat je flexibeler bent en vaak sneller kunt inspelen op vragen vanuit de markt. Maar het is lastiger om de ontwikkelingen bij te houden. Je kunt er dan voor kiezen om deze kennis in te huren maar je kunt ook gaan samenwerken of eventueel opgaan in grotere bedrijven.”

Rol van FEDA

Met betrekking tot bovenstaande toekomstvisie kan FEDA ondersteuning bieden door als platform te fungeren waar bedrijven elkaar tegenkomen én door branchespecifieke informatie beschikbaar te stellen. “Dan is het echter wel belangrijk dat leden actief deelnemen aan de events die FEDA organiseert en zich regelmatig laten zien. Want juist de fysieke ontmoetingen, dáár kan de digitalisering niet tegenop” aldus Peter Kok.

Wil je meer weten over de werkzaamheden van WK Hydraulics? Check dan de website.

Wil je ook FEDA lid in de spotlight worden? Stuur dan een e-mail naar communicatie@feda.nlTERUG NAAR HET OVERZICHT