3 juni 2019

FEDA neemt voortouw bij CETOP-certificatie

In 2017 is mede op initiatief van FEDA een start gemaakt met het opzetten van een CETOP-certificatietraject voor hydrauliekopleidingen in Nederland. FEDA is mede daarvoor vertegenwoordigd in de ‘Education Commission’ van de Europese CETOP organisatie en vanuit die positie verantwoordelijk voor het coördineren van CETOP audits in Nederland. Eind april is de eerste pre-audit uitgevoerd bij de ‘Drive & Control Academy’ van Bosch Rexroth in Boxtel.

CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques) is in Europa de overkoepelende brancheorganisatie voor hydrauliek en pneumatiek die onafhankelijk trainingen en opleidingen beoordeelt. CETOP hanteert daarbij drie niveaus, te weten: level 1 check niveau (operators), level 2 maintain niveau (monteur) en level 3 prevent niveau

Wendy Merkx van Bosch Rexroth ontvangt het ‘CETOP Education Centre for Hydraulics level 3’ certificaat uit handen van André Braakman tijdens het FEDA Ledenevent op 24 mei.

(eerste monteur). De CETOP levels hebben betrekking op het monteursniveau en niet op het ontwerp/ontwikkelniveau, alhoewel er op level 3 hier en daar wel overlappingen zijn met het ontwerpniveau.

CETOP Approved Education Centre

“In Nederland zijn we inmiddels gestart met de erkenning van opleidingscentra door de FEDA,” aldus Rob van den Brink die namens FEDA lid is van de ‘CETOP Education Commission’ en als auditor betrokken is bij het keuren en beoordelen van Nederlandse opleidingscentra. “De erkenning houdt in dat een opleidingscentrum opleidingen, cursussen en trainingen aanbiedt en verzorgt waarvan de FEDA op basis van een audit heeft vastgesteld dat deze op het niveau zijn van de CETOP levels en dat het opleidingscentrum voldoet aan de CETOP-aanbevelingen. Onlangs hebben Wim Roeterdink en ik de eerste pre-audit uitgevoerd bij de ‘Drive & Control Academy’ van Bosch Rexroth in Boxtel. Die is overigens goed verlopen en was voor alle betrokkenen een zeer leerzame ervaring. Vanuit een FEDA werkgroep zijn er aanbevelingen voor hydrauliekopleidingen opgesteld. Wij beoordelen als auditors of de opleidingen hieraan voldoen en leggen onze bevindingen voor aan de CETOP-commissie in Frankfurt. Bij ‘groen licht’ mag het opleidingsinstituut zich CETOP Approved Education Centre noemen en het bijbehorende logo gebruiken. Maar voordat de eerste CETOP-gecertificeerde opleidingsinstituten studenten gaan afleveren, wat voorjaar 2020 het geval zal zijn, moeten we eerst nog meer Approved Education Centers aanstellen en het afnemen van examens inrichten. We zijn er dus nog niet, maar de eerste steen is gelegd!”TERUG NAAR HET OVERZICHT