22 april 2019

FEDA Next: van product- naar marktfocus

Er komt een spannende maar vooral interessante tijd aan voor FEDA leden. Een tijd waarin niet alleen de ontwikkelingen op het technische vlak bepalen wat er gaat gebeuren, maar ook de manier waarop we met elkaar gaan samenwerken. Dat gaat bovendien gebeuren in een ander type organisatie dan we op dit moment gewend zijn.

De meeste FEDA leden voelen op de spreekwoordelijke klompen aan dat we het met onze traditionele productfocus en in ons eentje niet meer gaan redden. Daarvoor gaan de technologische ontwikkelingen eenvoudig te snel. Zo zijn we via de ‘Wet van Moore’ in een tijd beland waarin computers een grote rekenkracht hebben. Het verwerken van veel data in korte tijd is dus geen probleem meer. Digitalisering is een gemeengoed geworden en robots varen er wel bij.

Maar ook dat tweede en derde punt, de manier van samenwerken en het type organisatie zal kenmerkend zijn voor de toekomst. Uit een onderzoek van Deloitte blijkt dat maar liefst 56% van de toekomstige marktpartijen nieuwe organisaties zullen zijn. Geen ouwe jongens krentenbrood dus, maar serieuze nieuwe partners waarmee we de hele sector kunnen versterken. Dat gaat alleen niet gebeuren in de huidige structuren. Een onderzoek van Techniek Nederland geeft bijvoorbeeld aan dat dat de industrie steeds minder leveranciers wil, maar steeds meer focust op partnerschap. Deze partners moeten meer doen dan hun huidige portfolio omvat en bedrijven zoeken elkaar op om elkaars product te versterken. Samenwerken dus. Niet alleen verticaal maar vooral ook horizontaal.


FEDA NEXT
Uiteraard is deze verandering niet binnen een dag te realiseren en zullen veel bedrijven zich door een heuse ‘cultuurshock’ moeten worstelen. Eenvoudig omdat het niet meer voldoende is om met je product op de markt te gaan staan en te melden wat je verkoopt. In de nieuwe tijd moet je bij klanten ontdekken wat zíj nodig hebben en dát vervolgens ontwikkelen en produceren. Daarbij horen termen als servitization en realtime ketenintegratie maar ook cobotica.

Kortom, we ‘moeten’ als FEDA leden nogal wat om een krulletje te kunnen zetten achter ‘toekomstbestendigheid’. Daar gaan wij als FEDA uiteraard mee helpen. Inmiddels is een werkgroep gevormd die de naam ‘FEDA NEXT’ draagt. Hierbinnen worden uiteenlopende thema’s onderzocht en bepaald welke meerwaarde zij kunnen bieden voor de leden. Denk daarbij aan samenwerking met andere brancheorganisaties en kennisnetwerken, het onderzoeken welke sectoren op dit moment de meeste potentie bieden en wat de huidige ‘innovatie drivers’ zijn.

Concreet worden op dit moment door studenten van de Avans Hogeschool verschillende markten geïnventariseerd. Welke markten bieden op dit moment de meeste mogelijkheden voor onze leden en hoe kunnen we als brancheorganisatie de juiste ondersteuning bieden om van product- naar marktgeoriënteerd bedrijf te transformeren? Waar ketendenken centraal staat?

FEDA NEXT is hard aan de slag en uiteraard delen we onze bevindingen met u. Maar meldt u zich ook gerust zelf met vragen en ideeën. Daar zijn we voor!

Ron Verleun is bestuurslid van FEDA en heeft onlangs de functie van penningmeester aanvaardt waarmee hij Piet tak opvolgt.TERUG NAAR HET OVERZICHT