19 juli 2019

FEDA versterkt band met technisch onderwijs

Hoe zorg je ervoor dat er nu en straks voldoende technici zijn om te voldoen aan de groeiende vraag naar deskundig technisch personeel? Volgens FEDA ligt enerzijds de oplossing in het ondersteunen en versterken van het technisch onderwijs en anderzijds in verbetering van de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. “Dat eerste doen we onder meer door Technische Leergangen te ontwikkelen,” zegt Stefanie Daalman, Office Manager bij FEDA erover. “In dat kader zijn er nu ook plannen om op basis van de nieuwe Technische Leergang ‘Conditiebewaking in Aandrijftechniek’, die nu in productie is, workshops te gaan organiseren voor docenten in het MBO-onderwijs. Dit om hen te ondersteunen en te inspireren om alternatieve lesmethoden en lesstof aan te gaan bieden. Daarnaast organiseren we voor het Technisch Onderwijs (HBO) evenementen zoals de Young Professional Award. Hiervoor kunnen FEDA-leden projecten aandragen, waardoor de directe band tussen bedrijfsleven en Technisch Onderwijs wordt versterkt. De aanmeldingen voor de YPA 2019-editie zijn in volle gang en ook dit jaar belooft het een veelzijdige en spannende strijd te worden. De Award-uitreiking is op 10 oktober tijdens DFPTC.”

Nieuw lid uit onderwijssector

Dat een intensievere samenwerking met de industrie belangrijk is, wordt ook voor steeds meer scholen duidelijk en was voor Hogeschool Windesheim de reden om geassocieerd lid te worden van FEDA. dr. ir. Aart Schoonderbeek, Kwartiermaker lectoraat Industriële Automatisering & Robotica en docent Werktuigbouwkunde bij Windesheim zegt hierover: “Betrokkenheid van de branchevereniging FEDA is belangrijk om studenten voor het bedrijfsleven van de toekomst op te kunnen leiden. Door de samenwerking met het bedrijfsleven, onder andere in toegepast onderzoek, blijft het onderwijs up-to-date en de docenten ook!”

“De FEDA Techniekboxen voor groep 7/8 in het basisonderwijs zijn eveneens een goed voorbeeld van onze betrokkenheid bij het onderwijs,” benadrukt Stefanie Daalman. “FEDA-leden helpen daarbij om op basisscholen techniek te promoten en ook worden de Techniekboxen op andere promotiemomenten gebruikt. Zo konden kinderen tijdens de Dutch Technology Week bij het Mikrocentrum een ‘Raketwagen’ in elkaar zetten en bij Swanenberg Hydrauliek een ‘Helikopter’.”TERUG NAAR HET OVERZICHT