2 oktober 2023

FEDA werkt samen in project Automatiseren & Digitaliseren in de Productie

Automatisering en robotisering zijn cruciaal voor maakbedrijven, vooral het mkb. Mkb-ers willen automatiseren maar worstelen met het startpunt en de complexiteit. Samenwerking, vooral met kennisinstellingen en dienstverleners, is essentieel. Flexibiliteit voor variabele productie en onzekere toekomstige capaciteitsbehoeften vormt een uitdaging. Om die reden is een samenwerkingsproject gestart, vanuit de regeling RAAK-mkb.

Het project, met FEDA als samenwerkingspartner, richt zich op het ontwikkelen van methoden voor mkb-ers om stapsgewijs automatiseringsoplossingen te realiseren. Het doel is om hen niet tot ‘machinebouwers’ op te leiden, maar hen te voorzien van kennis en tools voor succesvolle samenwerking bij het plannen, realiseren en onderhouden van automatiseringsoplossingen. Het eindresultaat omvat een gevalideerde tool en een demonstrator om mkb-bedrijven te begeleiden bij hun automatiserings- en robotiseringsinspanningen.

Maarten Bulsink tekende recent, namens het FEDA-bestuur, de samenwerkingsovereenkomst. Naast FEDA, zijn o.a. ook HAN University of Applied Sciences, Hollander Techniek, Saxion, Perron038 en Fieldlab Industrial Robotics betrokken in het consortium. Meer informatie is te vinden op de projectpagina van het regieorgaan SIA, dat de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen wil bevorderen.TERUG NAAR HET OVERZICHT