11 juli 2019

Geslaagd ledenevent op ‘de Gasfabriek’: Van tabletop tot top workshop

De verwachtingen omtrent het ledenevent op 24 mei zijn méér dan uitgekomen. Het was een ouderwets ‘volle bak’ op een bijzondere locatie. In ‘de Gasfabriek’ in Deventer worden bedrijven namelijk geholpen door experts om disruptief te innoveren. Een inspirerend toneel dus; zowel voor de plenaire ALV en de verschillende workshops als de diverse tabletops waar informatie was te vinden over de vele initiatieven van FEDA.

Er waren ruim 70 bezoekers die direct na ontvangst werden verwelkomd met een uitstekende lunch. Hierna startte de jaarlijkse ALV waar naast de verplichte huishoudelijke mededelingen ook een oproep werd gedaan voor nieuwe bestuursleden. Een nieuwe penningmeester is inmiddels benoemd in de persoon van Ron Verleun van VSE; een nieuwe voorzitter zal later dit jaar door de ALV worden benoemd. Daarnaast is er nog één plek vrij voor een algemeen bestuurslid: wie wil?

Energizer
Een volgend plenair onderdeel vormde een heuse ‘Energizer’ van Willem Poterman. Hij riep de leden op: “Disrupt jezelf, voordat anderen dat doen!” Hij nam het publiek mee in de huidige ontwikkelingen en benadrukte de aanpak van bedrijven als Uber, Airbnb, Amazon en Facebook. Bedrijven die het zeer goed doen maar waarbij het uiteindelijke product dat zij verkopen niet in hun eigen bezit is. Bestaande verdienmodellen gaan hierdoor op de schop. En wat betekent dat voor de techniekbranche? De eindconclusies zijn voor FEDA-leden te vinden in het ledenportaal en via een link die zij per mail ontvangen.

Workshops
Met de ‘voorspellende’ woorden van Poterman gonzend in het achterhoofd, kregen de deelnemers vervolgens de mogelijkheid om een aantal workshops te volgen. De workshops Artificial Intelligence & Big Data, Augmented Reality, Internet of Things en BlockChain werden gegeven door de eigenaren van de startups die gevestigd zijn in de Gasfabriek.

Jon de Leeuw, die eerder die dag was aangesteld als nieuw lid van de kascontrolecommissie. “Ik ben sinds vorig jaar actief lid namens CG Emotron en was erg enthousiast over de gekozen locatie. Een deel van de nieuwe technologieën was me al bekend, maar de workshop die ik uiteindelijk volgde over Artificial Intelligence zet je toch aan het denken. Wat kan een kleiner bedrijf in frequentieregelaars met deze techniek; hoe vertaal je het naar de praktijk? Bovendien raak je door zo’n workshop bijgepraat over het bijbehorende vakjargon waardoor je een betere gesprekspartner bent voor je klanten die hiermee bezig zijn.”

Projectleider Stefanie Daalman: “Tevens is op deze dag door de aanwezige leden gebruik gemaakt om via bemande tabletops in gesprek te gaan over de initiatieven die FEDA ontwikkelt. Bijvoorbeeld de DFPTC (Dutch fluid power and Transmission Conference), de WoTS 2020, de Young Professional Award, het Business Intelligence portal en het uitgebreide programma technische leergangen waarvan dit jaar drie nieuwe exemplaren zullen verschijnen.”

De dag werd afgesloten met een uitstekende barbecue in een stralende zon.TERUG NAAR HET OVERZICHT