11 december 2023

Hogescholen zoeken gastdocenten en externe deskundigen

Vanuit de FEDA Onderwijscommissie hebben meerdere hogescholen hun belangstelling geuit om samen te werken met bedrijven uit het FEDA-netwerk. Het gaat dan vooral om het verzorgen van gastlessen of om op te treden als externe deskundige bij afstudeerscripties. FEDA moedigt dit soort samenwerkingen aan. Overweeg je naar aanleiding van dit bericht om contact op te nemen met een hogeschool voor een mogelijke samenwerking? We hebben de contactgegevens voor je beschikbaar. Stuur een e-mail naar info@feda.nl. Zie onderstaand een overzicht van de reacties van de hogescholen:

Fontys Hogeschool Eindhoven

Fontys heeft behoefte aan externe deskundigen. Externe deskundigen worden benoemd door de voorzitter van examencommissie of door de examenkamer van de afdeling waarvan de externe deskundige de zittingen bijwoont. Je moet een vakspecialist zijn, die een weloverwogen oordeel kan vormen over het opgeleverde werk. Ook is het prettig als je al bekend bent met het HBO. Belangrijk is verder dat je je bewust bent van het feit dat het om een leer/werktraject gaat en dat het om startbekwame HBO-ers gaat.

De externe deskundige vormt zich een oordeel over het afstudeerrapport om mede te kunnen bepalen wat de uitgangspositie is bij aanvang van de afstudeerpresentatie. Voor aanvang van de zitting vindt er overleg plaats over elkaars standpunten, met name over de individuele beoordeling van het verslag en eventueel de aanpak die men wil volgen bij de vragenronde na afloop van de voordracht. Na afloop van de zitting is er een vragenronde.

Haagse Hogeschool Delft

De Haagse Hogeschool is op zoek naar mensen die een gastcollege ‘Datacommunicatie – Industriële netwerken’ en/of een gastcollege ‘Datacommunicatie – Industriële (bus)protocollen’ willen geven. Beide gastcolleges duren ongeveer een uur, en vinden plaats in Delft.

Avans Hogeschool (voltijd)

Avans Hogeschool is op zoek naar mensen die een gastcollege willen geven voor studenten in verschillende stadia van hun studie over o.a. de volgende onderwerpen: IoT in de Industriële Automatisering, Industrie 4.0, Robotica, Regeltechniek in de mechatronica, Aandrijflijnen, Machine Learning, Vision, Duurzaamheid & Ethiek. Gastcolleges duren maximaal 75 minuten, inclusief mogelijkheden tot vragen, en vinden plaats in Breda.

Avans Hogeschool (deeltijd)

Avans Hogeschool is op zoek naar mensen die een gastcollege willen geven voor diverse vakken. Onderwerpen van de gastcolleges kunnen bijvoorbeeld zijn: AI en toepassing Mechatronica, Industrie 4.0, ROS, Computer Vision en Competenties Mechatronici. Gastcolleges duren 1-2 uur, in overleg, en vinden plaats in Breda.

Daarnaast zoekt Avans Hogeschool ook twee gecommitteerden / externe deskundigen (zowel voor AD- als BSc-trajecten). Voorwaarden voor gecommitteerden / deskundigen is dat je affiniteit hebt met de inhoud van het vakgebied en met het onderwijs.TERUG NAAR HET OVERZICHT