22 augustus 2023

HYDRAULIEKTRAINING.NL IS EUROPA’S EERSTE E-LEARNING CETOP APPROVED EDUCATION CENTRE

Hydrauliektraining.nl heeft recent het certificaat ‘CETOP-Approved Education Centre Hydraulics Level 3’ ontvangen uit handen van voorzitter Arjan Coppens van FEDA en auditor Arnaud Witlox van FEDAcademie. Daarmee is Hydrauliektraining.nl het eerste online opleidingscentrum in Europa dat zich op het gebied van hydrauliek CETOP-Approved Education Centre mag noemen.

Met de erkenning toont Hydrauliektraining.nl aan dat ze voldoet aan de Europese normen en kwaliteitseisen die gesteld worden vanuit CETOP, de parapluorganisatie voor hydrauliek en pneumatiek in Europa. Peter Albers, eigenaar van Hydrauliektraining.nl en Ingenieursbureau Albers: “Wij zijn zeer verheugd met deze certificering, waarmee onze trainingen gelijk ook de allereerste in Europa door CETOP erkende online E-learning voor hydrauliek is geworden. Deze certificering biedt onze afnemers meer kwaliteit en borgt een efficiënte kennisoverdracht.”

Uitgebreid auditproces waarborgt de kwaliteit

Voorafgaand aan een CETOP-erkenning moet altijd een audit plaatsvinden. De audit wordt uitgevoerd door twee auditors van FEDAcademie, een onafhankelijke stichting. De auditors beoordelen de veiligheid, inhoudelijke kwaliteit en compleetheid van de cursussen hydrauliek. Ook moet een erkend opleidingscentrum beschikken over een practicum met door CETOP voorgeschreven systemen en opdrachten. Dit praktische deel wordt door Hydrauliektraining.nl ingevuld in een opleidingscentrum waarmee zij een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Dit opleidingscentrum is al in een eerder stadium CETOP-gecertificeerd.

Arnaud Witlox, een van die auditors, over het auditproces: “Dat er nu een gecertificeerde onlinetraining te volgen is, biedt veel meer mogelijkheden voor deelnemers en werkgevers. De audit is ook online gedaan, is soepel verlopen en met één correctieronde was de training CETOP-certificaat waardig.”

“De video’s van Hydrauliektraining.nl zijn erg duidelijk voor beginnende en ervaren ‘hydrauliekers’. Met name door de ruime ervaring van Peter Albers en onafhankelijkheid van merken/fabrikanten geeft deze training een breed inzicht in allerlei componenten. Graag wil ik dan ook Hydrauliektraining.nl feliciteren met deze certificering”, vult auditor Peter Vos (niet op de foto) hem aan.

CETOP Approved Education Centre

Op basis van de resultaten uit de audit mag Hydrauliektraining.nl officieel gedurende drie jaar het predicaat CETOP Approved Education Centre Hydraulics Level 3 voeren. Daarna vindt opnieuw een audit plaats, waarna de geldigheid van de erkenning wordt verlengd.

Bij de onafhankelijke beoordeling van trainingen en opleidingen hanteert FEDA meerdere CETOP-niveaus. Bij de audits wordt bepaald of de opleidingen het juiste niveau hebben. Daarbij is ook vastgelegd hoe de examens eruit zullen zien. De opleiding en de gevolgde procedures moeten toekomstbestendig zijn. Het certificaat heeft de nodige waarde in zowel ons land als daarbuiten, waar CETOP, als Europese organisatie, een belangrijke sturende en controlerende functie in heeft. Omdat de CETOP-certificering Europees is, helpt het voor de internationale inzetbaarheid als bedrijven over de grens gaan werken.

Vernieuwing door digitale technieken

Arjan Coppens, voorzitter van zowel FEDA als Europese brancheorganisatie CETOP, vertelt waarom deze CETOP-erkenning uniek is: “Wij zijn als FEDA en CETOP erg blij met de uitreiking van dit certificaat, omdat we nu ook de nieuwe digitale technieken kunnen combineren met de ‘oude’ wijze van persoonscertificering. De praktijkexamens kunnen afgenomen worden bij andere aangesloten opleiders en certificeerders.”

Ook is Arjan enthousiast over de samenwerkende partijen die deze erkenning mogelijk maken, en daarmee bijdragen aan de kwaliteit in de branche: “De intensieve samenwerking tussen FEDA, die verantwoordelijk is voor de CETOP-erkenning in Nederland, de auditor FEDAcademie en de Europese brancheorganisatie CETOP toont aan dat we organisaties hebben die dagelijks werken aan het verhogen en waarborgen van de kwaliteit van werken binnen onze branche. Daarnaast is Hydrauliektraining.nl ook aangesloten bij het initiatief IndustryID, waarmee cursisten hun opgedane competenties kunnen aantonen via dit opleidingspaspoort.”

Over Hydrauliektraining.nl

Hydrauliektraining.nl biedt een groot aantal individuele e-learningmodules over hydraulische aandrijftechniek. Deze e-learningmodules zijn samengesteld door Ingenieursbureau Albers, een onafhankelijk dienstverlenend ingenieursbureau. Ingenieursbureau Albers heeft ruim 30 jaar ervaring in het ontwerp van hydraulische systemen, het geven van hydrauliektrainingen en vele gerealiseerde projecten in de hydraulische aandrijftechniek. Hydrauliektraining.nl biedt 13 verschillende trainingen op basisniveau en een masterclasstraining.

Over FEDA

Brancheorganisatie FEDA is het ondernemersplatform in aandrijf- en automatiseringstechniek. FEDA draagt bij aan het bedrijfssucces van zo’n 150 leden in de wereld van aandrijf- en automatiseringstechniek. De FEDA-leden bieden werkgelegenheid aan 15.000 werknemers en realiseren met hen een totale jaaromzet van ruim 3 miljard euro. FEDA is in 2019 gestart met de CETOP-erkenning van opleidingscentra in Nederland: CETOP Approved Education Centres. De audits worden uitgevoerd door FEDAcademie, een zelfstandige stichting.

Over CETOP

CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques) is de Europese overkoepelende brancheorganisatie voor hydrauliek en pneumatiek, die onafhankelijk trainingen en opleidingen beoordeelt. In totaal vertegenwoordigt CETOP nationale brancheverenigingen in zeventien Europese landen, die meer dan 1.000 bedrijven met bijna 70.000 werknemers en een marktwaarde van circa 13 miljard euro vertegenwoordigen.TERUG NAAR HET OVERZICHT