Niet gecategoriseerd
31 mei 2018

Jong geleerd….

Het nijpend tekort aan technici is een thema dat FEDA al langer aan het hart gaat. Om die reden maakt de branchevereniging zich enerzijds hard voor het enthousiasmeren van jongeren voor de technische branche – jong geleerd is immers oud gedaan! – en ondersteunt anderzijds op alle mogelijke fronten de ontwikkeling van goede opleidingen.

 

Hoe enthousiast mensen uit de techniek ook zijn over hun vakgebied, het is en blijft schijnbaar lastig om dit enthousiasme over te brengen op een nieuwe generatie die grotendeels geen idee heeft wat er in deze wereld gebeurt. Eén van de mogelijkheden om dit te verbeteren is dan ook om de jeugd zo vroeg mogelijk in aanraking te brengen met techniek. Niet omdat ze techniek leuk moeten vinden, maar wel om te ontdekken of techniek hen eventueel aanspreekt en een optie is ‘voor later’.

Basisschool

 Anca Noordhoff, projectcoördinator bij FEDA geeft aan: “Omdat veel basisscholen grotendeels met vrouwelijke docenten werken die meestal niet technisch onderlegd zijn, kun je hier niet verwachten dat er massaal liefde voor techniek wordt overgedragen. Ook van huis uit lijkt het niet eenvoudig. Om die reden is het goed dat verschillende bedrijven en organisaties initiatieven nemen om techniekles te geven op school. FEDA heeft bijvoorbeeld de Techniekbox ontwikkeld die basisscholen eenvoudig kunnen aanvragen en waarbij ze begeleid worden door professionals wanneer de leerlingen hiermee aan het werk gaan.”

Snuffelstage

Maar bij de basisschool stopt het natuurlijk niet. Ook – of juist? – op de middelbare school moeten leerlingen een profiel kiezen en zijn er dus bij gebaat om te weten wat er in de technische wereld mogelijk is. Dit is onder meer mogelijk via de ‘ambassadeurs van techniek’ die door verschillende organisaties worden geleverd om zo op verschillende manieren de leerlingen te informeren en motiveren.

Een effectieve manier is verder de zogenaamde ‘snuffelstage’ die leerlingen van onder andere 4HAVO doorlopen. Een mooi voorbeeld hiervan is Luna van het Alfrink College in Zoetermeer die de mogelijkheid kreeg om bij Festo haar tweedaagse stage te lopen. Haar onderzoeksvraag was of een technisch beroep iets voor vrouwen in het algemeen en voor haar in het bijzonder is; een vraag die ze in haar eindverslag volmondig met ‘ja beantwoordde’.

Luna: “Ik dacht altijd dat techniek niks voor mij zou zijn. Ik heb wel een techniekprofiel, maar dat zou niet betekenen dat ik ook wat in de techniek zou willen doen. Ik dacht eigenlijk dat techniek te maken had met grote machines of met hele kleine draadjes, maar dat is helemaal niet het geval. Daarbij heb ik bij Festo gezien dat het in een bedrijf heel belangrijk is om de techniek te combineren met communicatie met klanten, waardoor er van eenzijdige werkzaamheden geen sprake is!”

Anca Noordhoff: “Een mooi voorbeeld, dat laat zien op welke manier slechts twee dagen kunnen bijdragen aan het vormen van een reëel beeld over de technische wereld bij jongeren. Wat dat betreft zou ik technische bedrijven aanraden om zich te melden bij plaatselijke middelbare scholen met mogelijkheden voor dit type stage; het gaat immers ook om hun toekomstig personeel!”

Tekst in kader:

FEDA-opleidingen

 In het kader van ‘een leven lang leren’ investeert FEDA niet alleen in samenwerking met reguliere technische opleidingen – bijvoorbeeld door het organiseren van de Young Professional Awards – maar tevens in eigen technische opleidingen en publicaties. Zo bestaat er een hele serie ‘Technische Leergangen’ waarin verschillende onderwerpen op een praktische en toegankelijke manier worden benaderd. Bijvoorbeeld hydraulische systemen, filtertechniek, tandwielkasten, elektromotoren en pneumatiek. Tevens is het ‘Rode Boekje’, over de gevaren van werken met hogedruk hydrauliek (injectieletsel), inmiddels beschikbaar in verschillende talen; dit op basis van vragen uit de markt. ‘Last but not least’ ontwikkelde FEDA in eigen beheer de training ‘Veilig werken met hydrauliek’ die inmiddels succesvol is gegeven aan een groot aantal leden en niet-leden.

Onderschrift foto Luna:

De vraag: “Is een technisch beroep iets voor vrouwen in het algemeen en voor mij in het bijzonder?” beantwoordde Luna na haar ‘snuffelstage’ met een volmondig Ja!TERUG NAAR HET OVERZICHT