20 maart 2018

Jubilerende FEDA gaat de (strategische) dialoog aan!

Crisisbestendig. Zo mogen we de veertigjarige FEDA zo langzamerhand wel noemen. Want ook tijdens de stevige ‘2008-crisis’, zijn er geen FEDA-leden omgevallen. Natuurlijk is het niet reëel om dit puur op het conto van FEDA te schrijven, maar het geeft wel aan hoe sterk de leden binnen onze branchevereniging zijn. Maar ook al is de economie weer aan het plussen, betekent dit niet dat we lekker achterover kunnen leunen. Als FEDA doen we dat ook zeker niet en richten ons vizier, zoals altijd, op de toekomst. Want het verleden is leuk om op terug te blikken bij jubilea en om van te leren, maar het gaat toch vooral om dat wat we morgen met z’n allen voor elkaar kunnen krijgen. Daarvoor geldt ook het credo ‘een leven lang leren’ en dit niet alleen voor carrièremakers, maar ook voor FEDA.

Dat betekent ook dat we moeten leren hoe we optimaal gebruik kunnen maken van de huidige technologie, waarbij Big Data een onbeschrijfelijk belangrijke rol speelt in alles dat wij doen. Directe afgeleide daarvan is Business Intelligence, kortweg BI. Het toepassen van deze informatie is telkens een uitdaging. Dit zeker in het dagelijkse speelveld met een tekort aan personeel en toenemende klantvraag. Als FEDA zijn we continu bezig om informatie ‘up to date’ te houden en aan te passen aan de wensen van onze leden. Net als meteorologen gebruikmaken van verschillende ‘weermodellen’, wil FEDA via BI gerichte voorspellingen mogelijk maken van het ondernemingsklimaat, waarbinnen onze leden zich bewegen. Daarbij is het belangrijk om in dialoog met onze leden een gezamenlijke analyse te maken en data te vertalen naar informatie die voor hen belangrijk is. Dit biedt ons als branchevereniging ook weer de mogelijkheid om hier nieuwe en betere tools, activiteiten en faciliteiten tegenover te zetten. Want ook al groeit de economie, betekent dit niet dat omzetten, winsten en rendementen vanzelfsprekend meegroeien. Door de laatste crisis kwamen prijzen en marges sterk onder druk te staan. Lagere prijzen waar afnemers aan gewend zijn geraakt, krijg je niet zo maar weer op het ‘oude niveau’. En als de lonen en energieprijzen, zoals nu gebeurt, wel stijgen, dan moet je als ondernemer creatief zijn om je rendement te verbeteren.

 

Je ziet dat veel bedrijven de afgelopen jaren technologische innovatieslagen hebben gemaakt. Door slim te automatiseren en onder meer de inzet van vision en robotica, wordt er inmiddels in veel bedrijven ‘lean & mean’ geproduceerd, waardoor de productiekosten zijn gedaald. Technisch lopen we in Nederland aardig voorop, maar hoe zit het met de structuur van de organisaties zelf? Ook die moeten ‘lean & mean’ worden, zonder in te boeten op slagkracht en kwaliteit. We hebben in dat kader ook te maken met de opmars van ZZP-ers en flexwerkers, waardoor organisaties kleiner en platter worden. Daarnaast ontstaan er door digitale fenomenen als IIoT, Industrie 4.0 en Big Data ook nieuwe kansen voor verandering en verbetering. ‘Profit by changing’ zou je dat kunnen noemen. De digitalisering gaat snel. Functies veranderen, afdelingen veranderen, bedrijven veranderen en als FEDA moeten we daar alert op reageren om de spin in het web te blijven. Door een dialoog aan te gaan met onze leden, houden we de vinger aan de pols en zetten daar digitale tools tegenover, op basis waarvan onze leden sneller, betere beslissingen kunnen nemen. Maar uiteraard begrijpen we ook dat het ter beschikking stellen van data alleen niet voldoende is om onze leden optimaal te ondersteunen. Ook het verbeteren van onderlinge contacten is belangrijk en daarbij kun je onder meer denken aan thematische bijeenkomsten en ‘round table discussies’ waarbij experts hun visie op huidige en toekomstige ontwikkelingen geven. Want weten waar je staat is belangrijk, maar weten waar je naartoe moet om het beter te krijgen, is nog veel belangrijker. FEDA maakt dat mogelijk!

André Braakman
Branchemanager FEDA


TERUG NAAR HET OVERZICHT