13 maart 2019

KEEA trapt af met de pilot voor auditprogramma

Slimme en energie-efficiënte aandrijfsystemen voor verduurzamen industrie

Op vrijdag 8 maart 2019 vond de kick-off van de pilot auditprogramma Aandrijvingen plaats. Industrie en Kennisnetwerk EEA (Techniek Nederland, Federatie Aandrijftechniek, Holland Pomp Groep, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) werken samen aan de ontwikkeling van een auditprogramma, speciaal voor energie-efficiënte aandrijfsystemen. Tijdens deze pilot worden 30 audits uitgevoerd. De pilot is ter voorbereiding op een voucherprogramma met 120 audits.

Aan de kick-off namen 10 auditbedrijven deel, die de 30 audits gaan begeleiden. Deze pilot wordt uitgevoerd door leden van Techniek Nederland, FEDA en Holland Pomp Groep en zij worden speciaal getraind, ondersteund door een ontwikkelprogramma vanuit markt en overheid. Allemaal praktijkmensen die weten wat de markt wil.

 

Waarom zou jij deelnemen aan de pilot?

Voor de pilot met 30 audits zoeken we industriële bedrijven. Het programma richt zich op de top 300 energieverbruikers die actief aan de slag zijn met CO2-reductieplannen. Deelname aan de audit is laagdrempelig, geen lang traject met ladingen papierwerk, maar concreet en met tastbaar resultaat:

  • De audit levert inzicht, grip en voorstellen voor concrete businesscases.
  • Die leiden tot directe kostenbesparingen bij uitvoering van de maatregelen.
  • Initiatieven dragen direct bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie en spelen in op de uitvoering van bestaande en nieuwe energiebesparingsverplichtingen vanuit de wetgeving, zoals CO2-reductieplannen.
  • Extra kostenbesparing doordat de overheid een bijdrage levert aan de audit en bedrijven die hiermee nu aan de slag gaan.

Wat levert het je op?

De auditoren leveren een concrete rapportage op basis van vier stappen:

  1. Start, scope van de audit
  2. Inventarisatie & Selectie, de auditoren kijken naar een top 20 van kansrijke aandrijvingen
  3. Analyses, uitwerken van oplossingen
  4. Rapportage met hierin vijf businesscases en aanzienlijke besparing.

De audit is daarmee het handvat voor verduurzaming en efficiëntieverbetering voor jouw bedrijf.
In de loop van 2019 verwachten we te kunnen starten met de eerste audits. Geïnteresseerd om deel te nemen? Of wil jij ook auditor worden? Bekijk onze website en geef je op.

www.keea.nl of mail naar info@keea.nlTERUG NAAR HET OVERZICHT