Niet gecategoriseerd
3 april 2024

Landelijke Docentendag Mechatronica

Op 19 maart vond de Landelijke Docentendag Mechatronica plaats. De Haagse Hogeschool heeft deze dag samen met FEDA georganiseerd.

FEDA heeft aan het begin gestaan van de opleiding Mechatronica. Samen met vier samenwerkende Hbo-instellingen Avans, Fontys, Saxion en de Haagse Hogeschool is de opleiding Mechatronica in 2011 gestart. Sinds de lancering van de opleiding in 2011 is FEDA nauw betrokken gebleven, met regelmatige afstemming tussen de Hbo-instellingen en FEDA om ervoor te zorgen dat het onderwijs goed blijft aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven en vice versa.

Elk jaar organiseren de hogescholen een landelijke docentendag, waarbij docenten van verschillende hogescholen samenkomen en workshops bijwonen. FEDA ondersteunt bij de organisatie, waarbij telkens wordt gezorgd voor connecties met de leden van FEDA.

Dit jaar vond de Landelijke Docentendag Mechatronica plaats bij Siemens in Den Haag, met als thema: AI. Siemens heeft de dag op voortreffelijke wijze gehost, wat resulteerde in een groot succes. De dag werd geopend door de CEO van Siemens Nederland, Dirk De Bilde, waarna Daniël Kofman en zijn collega’s de docenten meenamen in de ontwikkelingen op het gebied van AI. Er werden meerdere workshops gehouden, zowel over AI als over onderwijs gerelateerde onderwerpen. De dag werd afgesloten met een borrel.

FEDA wil Siemens Nederland bedanken voor het faciliteren van deze inspirerende docentendag.TERUG NAAR HET OVERZICHT