31 mei 2018

Lector Arjen van Klink tijdens FEDA ledenevent:

Veel bedrijven hebben geen echte strategie”

 De wereld om ons heen verandert, nieuwe technologieën komen met de snelheid van het licht op ons af en in plaats van met een heldere strategie op deze ontwikkelingen te reageren, vinden veel MKB-ondernemers het wel best. Hoe zit dat? Naast grootschalig onderzoek onder het Nederlandse bedrijfsleven, is daarvoor door studenten van de Hogeschool Rotterdam strategie-onderzoek verricht onder FEDA-leden. De resultaten werden tijdens het FEDA ledenevent op 31 mei jl. door Arjen van Klink gepresenteerd.

 “Volgens onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft 70% van het MKB in Nederland een omzetgroei van minder dan 10% per jaar,” stelt Arjen van Klink. “Het aantal bedrijven met weinig groei daalt wel door de huidige hoogconjunctuur, maar blijft zorgelijk hoog. Die stagnatie komt, behalve door het ontbreken van een strategie, onder meer omdat veel bedrijven een relatief lage productiviteit hebben, eigenaren wel tevreden zijn over hun bedrijf, onvoldoende in staat zijn om te innoveren, onvoldoende toegang hebben tot financiering en er bovendien sprake is van vergrijzing. Veel ondernemers geven overigens aan wel degelijk een strategie te hebben. Dan hoor je kreten als: ‘kwaliteit leveren’, ‘groeien’, ‘alles aanpakken’, ‘service verbeteren’. Maar dat zijn geen strategieën.”

Deel van dagelijks werk

“Strategie moet onderdeel zijn van de dagelijkse activiteiten, net zoals veel innovatieve startups doen,” onderstreept van Klink. “Bewust werken aan de toekomst kan een plaats krijgen bij salesvergaderingen, klantgesprekken en evaluaties met medewerkers: ‘Wat gebeurt er buiten, wat zegt het ons?’ Nieuwsgierig zijn en willen vernieuwen liggen aan de basis van een goede strategie. Zo kun je bepalen wat je met nieuwe ontwikkelingen als Internet, IoT, Industrie 4.0, 3D Printing en Robotica moet. Strategie is denken en doen. Dus niet alleen een ontwikkeling identificeren, maar ook oppakken door een project te starten. Bij voorkeur samen met een klant of leverancier. Zo blijft strategie geen papieren plan, maar wordt het een proces om het bedrijf samen op koers te houden.”

Onderschrift foto Arjen van Klink:

Arjen van Klink, Lector Next Strategy aan het Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam stelt dat het niet beschikken over een goede strategie de toekomst van een bedrijf in gevaar brengt. Hij schreef er het boek ‘Next Strategy’ over en behandelde aspecten hieruit tijdens zijn presentatie op het FEDA-ledenevent.TERUG NAAR HET OVERZICHT