21 februari 2019

Nieuws uit het FEDA bestuur

Het nieuwe jaar is alweer in volle gang. Nieuwe plannen, voornemens en -ideeën. Hetgeen we als bedrijf ervaren is vaak niet zoveel anders als hetgeen we als FEDA ervaren. De kern is dat we liefst in een continue beweging ons moeten aanpassen aan de veranderende wereld om ons heen. Was het niet Jack Welch (de CEO van General Electric) die eens zei “Als de snelheid van verandering in de buitenwereld hoger ligt dan de snelheid van verandering in je bedrijf, dan is het einde nabij”.

Als FEDA kunnen we terugzien op de nodige veranderingen die we de afgelopen jaren hebben doorgevoerd, wat dat betreft zijn we als FEDA echt wel in beweging gekomen. Maar je mag jezelf terecht afvragen of we daarmee voor de markt ontwikkelingen uit zijn gekomen. Welnu, ik denk van niet. In het beste geval lopen we in gelijke tred met de markt en op andere vlakken moeten we er achteraan. Maar zo gemakkelijk is dat ook weer niet. Kijk naar de sector waar je in actief bent, we staan vaak in steeds zompiger wordende klei terwijl de businessmodellen waar we al jaren op vertrouwen steeds sneller dreigen af te brokkelen. Bij de meeste bedrijven is men zich hier echt wel van bewust en wordt er hard gewerkt om de positie in de markt vast te houden of te verbeteren. Bij de FEDA zijn we ons bewust dat je als bedrijf heel goed op de hoogte moet zijn van wat er in de wereld om je heen gaande is om succesvol te kunnen zijn.

Om daaraan te kunnen bijdragen heeft elk FEDA lid ook toegang tot de verschillende netwerkevents, platforms en tools waar je volop gebruik van kunt maken. Ja, we zijn ons dan wel bewust dat we in beweging moeten blijven maar we kunnen ons best weleens afvragen of we de opportunity’s die ervoor geboden worden wel benutten. Ik vraag me dat af, omdat ik altijd goed kijk naar de deelname aan de FEDA events en bijeenkomsten. De opkomsten zijn goed, maar kunnen beter. Realiseren we ons wel voldoende dat de veelzijdigheid van de FEDA (mechanische/elektrische Aandrijftechniek, Pneumatiek, Hydrauliek, Compressoren, Industriële Automatisering, Robotica, Proces Automatisering, Systeem Integratie……) bijzonder groot is en dat dit juist een van de FEDA sterktes is? Niet komen is dan jezelf de kans ontnemen om veel branchegenoten in korte tijd te ontmoeten, de kans om in die gesprekken van elkaar én van de andere organisaties te leren. Is het ook niet zo dat innovaties vaak buiten de eigen vakgebieden ontdekt worden?

Het is ook mede om deze reden dat we tijdens het ledenevent over “FEDA NEXT” gesproken hebben en in groepen gewerkt hebben aan hoe de FEDA lidbedrijven het beste door FEDA geholpen kunnen worden om succesvol te blijven. Er zijn hiervoor in “FEDA NEXT” een aantal punten benoemd die in de komende tijd verder uitgewerkt gaan worden. Uiteraard is netwerken daar altijd bij, maar ook de activiteiten op mogelijk nieuwe platformen en de FEDA events kunnen daar een belangrijke plaats in hebben. Zo zorgen we ervoor dat we als FEDA ook de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. En vergeet niet, wij samen zijn FEDA.

Rob HommersenTERUG NAAR HET OVERZICHT