26 april 2019

Populaire reeks ‘Technische Leergangen’ breidt gestaag uit

Dit moeten alle techneuten in hun boekenkast hebben staan

Een goede basiskennis is onmisbaar. Vooral als het om complexe technische onderwerpen gaat. Vandaar dat op initiatief van FEDA een paar jaar terug is gestart met de productie van de inmiddels zeer gewilde serie ‘Technische Leergangen’. De boekjes zijn compact, praktijkgericht geschreven, bevatten veel actuele informatie en komen tot stand in nauwe samenwerking met gespecialiseerde FEDA leden. Er zijn al elf uitgaven verschenen en er staan alweer drie nieuwe op stapel. Om de serie nog meer bekendheid te geven start FEDA binnenkort een ‘mini-publiciteitscampagne’.

Tijdens de WoTS 2018 overhandigde Marco van Boven (voorzitter Hydraulic Solutions) met trots het eerste exemplaar van de ‘Technische Leergang Hogedruk Hydrauliek’ aan FEDA-voorzitter Rob Hommersen. (Foto: Paul Quaedvlieg).

“Het gaat goed met de verkoop van de Technische Leergangen (TL),” zegt Stefanie Daalman erover. Zij coördineert vanuit FEDA de productie en marketing van de uitgaven. “Er zijn nu elf titels, inclusief een Engelstalige versie en momenteel zijn we alweer bezig met drie nieuwe. De boekjes worden niet alleen door mensen in het bedrijfsleven gekocht, maar winnen ook steeds meer aan populariteit binnen het technisch onderwijs.”

Degelijke aanpak
Hoe gaat de productie van zo’n Technische Leergang, in zijn werk? Stefanie Daalman legt uit: “Meestal ontstaat het idee voor een nieuwe uitgave bij één van de FEDA-leden.. Maar ook krijgen we vragen uit de markt of we over een specifiek onderwerp al een uitgave hebben of van plan zijn om die te gaan maken. Voor elk boekje formeren we vanuit de FEDA gelederen een werkgroep die de globale inhoud samenstelt, meeleest en input levert in de vorm van informatie en beeldmateriaal. Vervolgens zoeken we voor het schrijven van de inhoud een gespecialiseerde technisch auteur. Zo is Rob van den Brink, die al een paar titels op zijn naam heeft staan, momenteel bezig met de nieuwe uitgave Askoppelingen. Op 4 december 2018 trapten we deze leergang af met een enthousiaste groep van zeven leden. Dit zijn: Bakker & Co, De Graaf Aandrijvingen, KTR Benelux, Optibelt Nederland, Stemin Breitbach, Spruit Transmissies en Esco Aandrijvingen. Deze TL zal in oktober van dit jaar gepresenteerd worden tijdens de DFPTC.”

Askoppelingen
“Askoppelingen zijn machineonderdelen die zorgen voor de verbinding tussen de verschillende componenten en onderdelen in de aandrijfketen,” zegt auteur Rob van den Brink erover. “Er zijn heel veel soorten koppelingen: starre, elastische, flexibele, torsiestijve, etc. etc. Waar het om gaat is dat tijdens de engineeringsfase de juiste koppeling wordt gekozen, dat deze op de juiste manier in het ontwerp wordt toegepast en uiteindelijk op de juiste wijze wordt gemonteerd, uitgelijnd en onderhouden. Alleen dan is er sprake van een betrouwbare onderhoudsarme overbrenging, wat zich vertaalt in een lagere TCO (Total Cost of Ownership). In de nieuwe TL Askoppelingen gaan we alle aspecten aan bod laten komen om deze belangrijke componenten goed te kunnen selecteren en toe te passen.”

Cover van de nieuwe Technische Leergang Askoppelingen die momenteel in productie is en in oktober van dit jaar zal verschijnen.

Conditiebewaking in Aandrijftechniek
“Marjolein Blok is de auteur van de nieuwe Technische Leergang Conditiebewaking in Aandrijftechniek,” vertelt Stefanie Daalman. “Momenteel zijn we bezig met de eerste aanzet voor de redactionele indeling en binnenkort volgt hiervoor een tweede kick-off met de deelnemers van het projectteam. Dat zijn VSE, Hydrauvision, Parker, Rotero, Bosch Rexroth, ifm en TR Electronic, met Marco van Boven als kartrekker voor deze uitgave. Het leuke aan deze leergang is dat alle disciplines van aandrijftechniek vertegenwoordigd zullen zijn. Daarnaast zitten we in de beginfase van de derde nieuwe Technische Leergang ‘Automation Controller PLC and beyond’ waarvoor we nog deelnemers voor het projectteam zoeken.”

Mini-campagne
“Binnenkort starten we met een mini-campagne waarbij alle Technische Leergangen aan bod komen,” vertelt Maaike Rouw van FEDA’s communicatie afdeling. “Dit via ‘teasers’ op Twitter, LinkedIn en op de FEDA website en in print onder meer via FEDA Actueel. Online gaan we bijvoorbeeld delen uit de boekjes presenteren, maar ook filmpjes die over het onderwerp gaan. We willen hiermee duidelijk een bredere doelgroep aanspreken want onze Technische Leergangen zijn voor verschillende niveaus interessant leesvoer. Waar wij naar streven is dat straks iedere techneut en iedere techniekstudent deze reeks op de plank heeft staan.”

Lees meer over de Technische LeergangenTERUG NAAR HET OVERZICHT