12 juli 2023

Position Paper van PNEUROP over digitale DoC

FEDA is lid van de Europese branchevereniging van fabrikanten van compressoren en pneumatisch gereedschap, PNEUROP. PNEUROP heeft een position paper gepubliceerd samen met andere Europese brancheverenigingen.

Deze position paper gaat over de mogelijkheid tot een digitale declaration of conformity, waarbij momenteel nog de verplichting lijkt te bestaan om deze DoC in papieren formaat beschikbaar te stellen. Download de position paper.TERUG NAAR HET OVERZICHT