13 december 2018

Sterke FEDA afvaardiging bij Europese CETOP-meeting

Tijdens het tweedaagse event werd FEDA vertegenwoordigd door Arjan Coppens, Rob van den Brink en Wim-Jaap Perdok.

Op dag één stonden de onderwerpen marketing/economie, techniek en opleidingen op de agenda, terwijl op dag twee de algemene jaarvergadering werd gehouden. “Veel Europese landen kampen met een tekort aan (goed opgeleid) technisch personeel,” vertelt Rob van den Brink. “Ook in de hydrauliek- en pneumatiekbranche vraagt het opleiden van personeel specifieke aandacht, wat voor CETOP aanleiding was om een aantal opleidingsaanbevelingen te ontwikkelen. Dit met name voor de te behandelen theorie en praktijk inclusief examens en praktijkassessments. Opleiders die voldoen aan de CETOP aanbevelingen mogen zich een ‘CETOP erkend opleidingscentrum’ noemen. In veel Europese landen zijn deze er al en ook in Nederland is hier behoefte aan omdat bedrijven daardoor kunnen zien of ingehuurd personeel is opgeleid volgens de CETOP aanbevelingen en voldoen aan de gewenste kwaliteits- enveiligheidseisen. In Kopenhagen hebben wij tijdens de bijeenkomst van de CETOP-opleidingscommissie aangegeven dat FEDA eind 2018 start met het auditeren en erkennen van opleiders in Nederland.”

Marketing en Economics

“CETOP heeft aparte commissies voor respectievelijk ‘Marketing’ en ‘Economics,’ legt Wim-Jaap Perdok uit. “De Marketingcommissie wordt geleid door Arjan Coppens en houdt zich met name bezig met het in de markt creëren en bewaken van het CETOP imago, ontwikkelen en bijhouden van de website en communicatie via social media. Daarnaast ondersteunt de commissie de andere commissies met publicaties, flyers en andere promotiematerialen. De ‘Economics’ commissie verzorgt samen met het secretariaat de statistieken en verzamelt informatie over economische trends en (conjuncturele) bewegingen binnen Europa. Beide commissies gaven tijdens de meeting hun visies op de Europese ontwikkelingen.”

Technical commissie

“De Technische Commissie van CETOP houdt zich bezig met alle regelgeving in Brussel en bewaakt de belangen van de hydrauliek- en pneumatiekmarkt in Europa,” aldus Arjan Coppens. “Er werd in Kopenhagen een update gegeven over de veranderde richtlijnen en de onderwerpen die op dit moment actueel zijn, waaronder WEEE, Reach, ROHS, PED en de Machinerichtlijn. Ook is beslist dat er twee keer per jaar een nieuwsbrief zal worden gemaakt, terwijl tussentijdse informatie op de CETOP website wordt gepubliceerd. Al met al was het een nuttige meeting waarbij FEDA goed was vertegenwoordigd.” www.cetop.org

 TERUG NAAR HET OVERZICHT