Niet gecategoriseerd
5 oktober 2023

Themareeks MVO: verantwoordelijkheid voor MVO in je supply chain met de CSDDD

De Europese Unie heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet op het gebied van Environmental, Social, and Governance (ESG) en duurzaamheid. Met initiatieven als de Europese Green Deal en ‘Fit for 55’ heeft de EU zich gecommitteerd aan het Parijs Klimaatakkoord, met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius en een CO2-reductie van 55% tegen 2030 te realiseren. De handelspraktijken van bedrijven worden gezien als cruciaal voor het behalen van deze doelen. Daarom werkt de EU aan nieuwe wetgeving voor ondernemingen. Deze nieuwe regels was aanleiding voor FEDA om met een themareeks over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid te komen.

Een van deze belangrijke wetgevingsinitiatieven is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), waar we in het vorige artikel over schreven. Een andere richtlijn in voorbereiding is de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), die in dit artikel verder wordt toegelicht.

Het artikel ‘De CSDDD: meer duurzaamheidsverplichtingen komen eraan’ is nu te lezen in de FEDA Kennisbank.TERUG NAAR HET OVERZICHT