30 juni 2020

Twee miljoen RIF subsidie voor Digital Operations Centre

The Future Technician

Gisteren werd door het Ministerie van Onderwijs bekend gemaakt welke aanvragen voor het Regionaal Investeringsfonds MBO gehonoreerd zijn. De aanvraag voor het Digital Operations Centre zat erbij. In het Digital Operations Centre wordt de “future technician” in de high tech en ICT-sectoren opgeleid.

Meer ICT componenten in het onderwijs

Digital operations gaat over het digitaliseren van alle werkprocessen binnen het bedrijf: van data tot product. Belangrijkste doel van het centrum is ervoor te zorgen dat de huidige technische mbo opleidingen een (nog) grotere ICT component gaan bevatten. Denk aan toepassingen als Internet of Things ( IoT), smart maintenance, cyber security.

“We leggen hiermee een nog sterkere verbinding tussen de scholen in de doorlopende leerlijn, we verstevigen de samenwerking tussen het werkveld en het onderwijs en we innoveren op het gebied van onderwijs en technologie.”
Ruud van Diemen, onderwijsdirecteur techniek van ROC Mondriaan.

Betere aansluiting tussen het onderwijs en bedrijfsleven

De ontwikkelingen in de hightech en ICT technologie gaan razendsnel en bedrijven willen zich hier tijdig op voorbereiden. Het Digital Operations Centre gaat ervoor zorgen dat onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar aansluiten. Studenten (MBO en HBO) zullen multilevel aan bedrijfsprojecten samenwerken. Docenten en werknemers van de partners zullen met actuele kennis en vaardigheden op het gebied van digitalisering en automatisering de studenten begeleiden.

Bedrijven hebben nu al, maar ook in de toekomst grote behoefte aan werknemers met actuele kennis en vaardigheden. Nieuwe mensen moeten straks werknemers vervangen die met pensioen gaan. Ook komt er steeds meer vraag naar deze specifieke high tech en ICT diensten. Werknemers moeten straks voldoen aan andere en hogere eisen op het gebied van vaardigheden, kennis en houding, omdat er steeds meer nieuwe producten, productiemethoden, taken en werkzaamheden komen.

Samenwerking

Het Digital Operations Centre van ROC Mondriaan werd begin 2020 geopend in een nieuwe werkplaats: ‘Betafactory 2.0’. Deze is te vinden op de campus van de Haagse Hogeschool in Delft. Het centrum komt tot stand dankzij samenwerking van ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool, TU Delft, VO-scholen, 24 technische bedrijven in de regio en de gemeente Delft, Den Haag en Westland.

FEDA heeft hierbij geparticipeerd en wil zich samen met vele andere partners hard maken voor het technisch onderwijs met in dit geval focus op de digitalisering.

Regionaal Investeringsfonds MBO

Om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs rekening houdend met regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt, is het voor mbo-instellingen nodig om nauw samen te werken met innovatieve bedrijven. Daarom heeft het Ministerie van OCW een Regionaal Investeringsfonds voor het mbo beschikbaar gesteld voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. De subsidiebijdrage moet aangevuld worden met een financiële bijdrage vanuit de regio (bedrijfsleven en regionale overheid).In het geval van het Digital Operations Centre bedraagt de RIF-bijdrage bijna 700.000 euro (altijd een derde) en de overige twee derde wordt door alle samenwerkende partners (bedrijven, scholen en gemeenten) ingebracht.

Lees meer op de website van ROC Mondriaan

 TERUG NAAR HET OVERZICHT