8 mei 2019

Vrijdag 24 mei: FEDA-ledenevent op innovatieve locatie

Nog meer mogelijk met AI, VR, AR en IoT in de Gasfabriek

Ondanks alle digitale mogelijkheden om in contact te komen met ‘vakgenoten’ en kennis uit te wisselen, is niets zo effectief – én leuk! – als fysiek samen te komen op een inspirerende locatie. Het FEDA-ledenevent wordt daarom dit jaar georganiseerd in ‘de Gasfabriek’ in Deventer. Na de jaarlijkse ALV neemt dagvoorzitter Marcel Fortuin de deelnemers mee in de wereld van Artificial Intelligence, Virtual Reality, Augmented reality en Internet of Things? U kent het al? Dan zult u het hier toch écht anders ervaren.

De Gasfabriek is in 2015 gestart met het doel om bedrijven te helpen op een disruptieve manier te innoveren. Nieuwe technologieën als blockchain en artificial intelligence ontwikkelen zich razendsnel en maken nieuwe businessmodellen mogelijk. Ja natuurlijk: Bijna iedereen kent de begrippen en weet er íets van, maar de voordelen ervan ontdekken voor het eigen bedrijf – laat staan het toepassen van de betreffende technologie – is een heel ander verhaal.

Marcel Fortuin, één van de ondernemers binnen de Gasfabriek én dagvoorzitter van het FEDA-ledenevent 2019: “Met dit cluster van de verschillende technologieën zijn we in staat te verbinden, en dat is uniek. We kijken bovendien vanuit de bedrijven zelf; wat speelt hier en welke nieuwe technologieën kunnen hen hierin ondersteunen. Door in een inspirerende omgeving met elkaar te sparren ontstaan er vaak ideeën die je de dag daarvoor niet voor mogelijk had gehouden. Díe vibe willen we ook tijdens het ledenevent tot stand brengen middels verschillende workshops die gerelateerd zijn aan één van de thema’s. Iedereen kan twee workshops volgen en tussendoor is er uiteraard alle mogelijkheid om te netwerken en de hier gevestigde startups te bezoeken.”

Direct contact
Het directe contact tussen FEDA leden en specialisten staat wat projectleider Stefanie Daalman betreft centraal tijdens het ledenevent. “Dit jaar hebben we gekozen voor een programma waarbij we niet plenair een presentatie geven over alles wat er leeft en op stapel staat binnen FEDA, maar waar we zoveel mogelijk persoonlijk contact willen maken. Onder andere via de zojuist genoemde workshops maar ook door te werken met thematische tabletops. Deelnemers kunnen dus zelf bepalen of ze meer informatie inwinnen over bijvoorbeeld het DFPTC (Dutch Fluid Power and Transmission Conference), de WoTS 2020, de Young Professional Awards, het Business Intelligence portal of ons uitgebreide programma technische leergangen waarvan dit jaar drie nieuwe exemplaren zullen verschijnen.
Op deze manier vinden leden elkaar op de verschillende plekken in de Gasfabriek. Eenzelfde belangstelling voor een specifiek onderwerp legt de basis voor een interessant gesprek en wellicht zelfs toekomstige samenwerking. Dat is immers ook wat we met onze benadering via FEDA NEXT beogen: samenwerken aan oplossingen waar de markt om vraagt in plaats van het individueel aanbieden van losse componenten die door de producent zelf bedacht zijn.”

Praktisch
De ontvangst is om 12.00 uur met een netwerklunch gevolgd door de Algemene Ledenvergadering waarin kort een aantal huishoudelijke en formele zaken wordt doorgenomen. Na de ledenvergadering gaat het programma verder met de workshops en een rondleiding door de Gasfabriek. De middag wordt afgesloten met een goed gevulde borrel en zal rond 18.30 uur eindigen. U heeft hierdoor de mogelijkheid om ná de files en goed verzorgd weer huiswaarts te keren. Uiteraard met een hoofd vol nieuwe ideeën.

Take a friend
Geen lid van FEDA maar wel geïnteresseerd in het programma? Neem dan contact op met het secretariaat van FEDA via info@feda.nl en ontvang een uitnodiging om op informele wijze kennis te maken met onze leden en organisatie.

 

FEDA -ledenevent
Datum: Vrijdag 24 mei 2019
Tijd: 12.00 tot 18.30 uur
Locatie: De Gasfabriek, Deventer
Inschrijven: info@feda.nl

 TERUG NAAR HET OVERZICHT