De wereld verandert in een rap tempo. En niet alleen door de coronacrisis. Bedrijven zullen moeten nadenken over het toevoegen van waarde en hiermee een integrale rol vervullen in ‘de keten’. Eenvoudig omdat het niet meer voldoende is om met je product op de markt te gaan staan en te melden wat je verkoopt. In de nieuwe tijd moet je bij klanten ontdekken wat zíj nodig hebben en dát vervolgens ontwikkelen en produceren. Daarbij horen termen als servitization en realtime ketenintegratie maar ook robotica. Met de ontwikkeling van FEDA Next ondersteunt FEDA haar leden hierbij.

 

Het leveren van oplossingen

“Veel bedrijven zullen hiervoor eerst de stap moeten maken van ‘product denken’ naar ‘het leveren van oplossingen’,” geeft bestuurslid Ron Verleun aan. “Dat gaat in een tijd van snelle technologische ontwikkelingen echter niet meer alleen. Samenwerken in de keten, kennis delen, gebruik maken van nieuwe technologieën en tevens investeren in de benodigde mensen, zijn noodzakelijk om te overleven. Geen kleine opgave.” 

Drie hoofdthema’s

Daarom is er FEDA Next in het leven geroepen. Binnen deze focusgroep worden uiteenlopende thema’s onderzocht en bepaald welke meerwaarde zij kunnen bieden voor de leden. Denk daarbij aan samenwerking met andere brancheorganisaties en kennisnetwerken, het onderzoeken welke sectoren op dit moment de meeste potentie bieden en wat de huidige ‘innovatie drivers’ zijn.

Studenten van de Avans Hogeschool hebben voor ons verschillende markten geïnventariseerd. Welke markten bieden op dit moment de meeste mogelijkheden voor onze leden en hoe kunnen we als brancheorganisatie de juiste ondersteuning bieden om van product- naar marktgeoriënteerd bedrijf te transformeren? Waar ketendenken centraal staat?

Op dit moment ligt de focus op een drietal thema’s:

  1. Verder verbeteren van het aanbod van het Business Intelligence platform zodat er krachtige stuurinformatie ontstaat. 
  2. Bepalen van de waarde van ‘specifieke (digitale) events’ om leden en marktsegmenten letterlijk met elkaar in contact te brengen. 
  3. De ketenaanpak stimuleren door het definiëren van markten die kansen bieden, technologieën die hierin belangrijk zijn en de rol van systeem engineers en integratoren te duiden.

Voortgang

Verenigingsmanager André Braakman:  “Achter de schermen wordt met nieuwe (communicatie)technieken echter gewerkt om de eerste stappen te zetten. Dit gaat dermate goed dat we verwachten hierover binnenkort meer te kunnen berichten.” 

Voor de Algemene Ledenvergadering van 10 december is een enquête uitgezet om te peilen waar alle leden nu staan. De input wordt meegenomen in de FEDA Next werkgroepen en op basis van de input zullen we in 2021 webinars gaan organiseren over relevante onderwerpen.

Onder de inzendingen worden 3 Business Intelligence Quickscans verloot. Op het einde van de enquête kan je aangeven of je hier interesse in hebt.

Ga naar de enquête

 

Meer weten?

FEDA Next wordt in 2021 gelanceerd dus hou deze pagina in de gaten. Uiteraard delen we onze bevindingen met jullie. Maar meld je jezelf ook gerust met vragen en ideeën. Daar zijn we voor!

Ron Verleun is bestuurslid van FEDA en heeft onlangs de functie van penningmeester aanvaardt waarmee hij Piet Tak opvolgt.

Stuur een e-mail naar Ron