Technologiegroep Robotics

De technologiegroep Robotics is nog in oprichting. Een eerste brainstormsessie heeft plaatsgevonden. Op dit moment zijn we bezig om een technologiegroep Robotica te realiseren, zo zijn we bezig met het project Robotica wat wordt gepresenteerd op de WotS. Als het in een verder stadium is zullen we er natuurlijk hier en op andere kanalen over communiceren.