Alle Nederlandse bedrijven, organisaties en kennisinstellingen die actief zijn in de sector aandrijving en automatisering, kunnen lid worden van FEDA.

Wordt uw organisatie in 2018 lid van FEDA?

Dan heeft u een extra voordeel door de korting op de m2 prijs die het lidmaatschap van FEDA biedt. Zie http://www.wots.nl voor meer informatie over de beurs.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het genieten van deze korting:

 • Wanneer u in 2018 lid wordt van FEDA èn gebruikmaakt van de ledenkorting voor de WoTS, dan gaat u het FEDA-lidmaatschap aan voor minimaal drie jaar.
 • Wanneer u binnen drie jaar opzegt, vindt bij de opzegging een verrekening van de ontvangen ledenkorting per m2 van de WoTS, plaats.

Het FEDA lidmaatschap biedt u:

 • Toegang tot netwerkbijeenkomsten
 • Belangenbehartiging richting overheid, bedrijfsleven, onderwijs, etc.
 • Data- en kennisbank
 • Marktinformatie (statistieken, conjunctuurtrends, enz.)
 • Eerste hand informatie op het gebied van wet en regelgeving
 • Beschikbaarheid van FEDA leveringsvoorwaarden (tegen geringe vergoeding)
 • Korting op beursdeelname (o.a. WoTS*)
 • Via FEDA aansluiting bij overkoepelende Europese brancheorganisaties

Procedure

 1. Uw aanvraag voor het FEDA lidmaatschap kunt u schriftelijk indienen bij het FEDA secretariaat door middel van het ‘Aanvraagformulier lidmaatschap – 2018. Tevens kunt u op het secretariaat de Toelatingscriteria opvragen (info@feda.nl).
 2. De aanvraag met deze gegevens wordt in het bestuur besproken waarna een gemotiveerd besluit wordt genomen.
 3. De aanvrager ontvangt schriftelijk een bevestiging van het genomen besluit.

Kosten lidmaatschap FEDA

Basiscontributie, toeslag FTE en statistiekgroepen
Basiscontributie € 1.345,00
Nevenvestiging contributie € 330,00
Toeslag FTE:
Klasse 1: 0 – 10 medewerkers
Klasse 2: 11 – 25 medewerkers € 135,00
Klasse 3: 26 – 50 medewerkers € 260,00
Klasse 4: 51 – 100 medewerkers € 510,00
Klasse 5: > 100 medewerkers € 760,00
Klasse 6: > 250 medewerkers € 1.100,00
Statistiekdeelname op productgroepen (optioneel) € 200,00
Toegang tot Business Intelligence Portal € 0,00
Contributie per technologiegroep:
– Air solutions € 0,00
– Hydraulic Solutions € 0,00
– Electrical Mechanical Motion Sol. € 0,00

Opzeggen

U kunt uw lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar opzeggen vóór 1 september van het lopende kalenderjaar. Dat geldt voor het FEDA Lidmaatschap, en ook voor de aanvullende onderdelen zoals statistiek en nevenvestigingen. Meer informatie over het opzeggen van het FEDA lidmaatschap vindt u in Artikel 6 van de statuten.